PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Managing sustainable consumption of durable goods – A systematic literature review

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zarządzanie zrównoważoną konsumpcją dóbr trwałego użytku – systematyczny przegląd literatury
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The production and use of durable goods have severe consequences for the natural environment. Reducing those influences is highly desirable and is possible to achieve by changing customers’ preferences and promoting the purchase and usage of more green or eco-friendly substitutes. In this paper, we aimed to answer the following questions: (1) What are the main determinants of WTP for sustainable durable goods? (2) What are the main policy measures that influence WTP, and do they have a significant impact on it? (3) What are the main contributions of authors dealing with the topic of sustainable consumption? A manual content analysis was conducted, based on a sample of papers downloaded from the SCOPUS database that address the issue of willingness to pay for sustainable durable goods. Our analyses revealed that the socio-economic characteristics of consumers have a significant impact on their WTP. Additionally, it has been proven that subjectively expressed environmental awareness correlates with eco-friendly declarations and actual behaviour. The most common policy measures to promote sustainable products were labelling and certification. There is significant room for further research by adding new contexts to previous analyses and also by looking for possibilities to transfer theoretical knowledge into business practice.
PL
Produkcja i użytkowanie dóbr trwałych powoduje poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Ograniczenie tych oddziaływań jest bardzo pożądane i możliwe do osiągnięcia poprzez zmianę preferencji klientów oraz promowanie zakupu i użytkowania bardziej ekologicznych lub przyjaznych środowisku substytutów. W niniejszym opracowaniu staramy się odpowiedzieć na następujące pytania: (1) Jakie są główne determinanty gotowości do płacenia (WTP) za zrównoważone dobra trwałego użytku? (2) Jakie są główne środki polityki, które wpływają na WTP i czy mają one na nią znaczący wpływ? (3) Jaki jest główny wkład autorów zajmujących się tematem zrównoważonej konsumpcji? Przeprowadzono ręczną analizę treści na podstawie próby prac pobranych z bazy SCOPUS, które dotykają kwestii skłonności do płacenia za zrównoważone dobra trwałego użytku. Nasze analizy wykazały, że cechy społeczno-ekonomiczne konsumentów mają istotny wpływ na ich WTP. Dodatkowo udowodniono, że subiektywnie wyrażana świadomość ekologiczna koreluje z deklaracjami i faktycznymi zachowaniami proekologicznymi. Najczęstszym środkiem polityki promującym zrównoważone produkty było etykietowanie i certyfikacja. Istnieje duża przestrzeń do dalszych badań poprzez dodanie nowego kontekstu do wcześniejszych analiz, ale także poprzez poszukiwanie możliwości przeniesienia wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej.
Czasopismo
Rocznik
Strony
73--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 43 poz, rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Poznan University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Poland
 • Poznan University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Poland
Bibliografia
 • [1] Bull, J. (2012). Loads of green washing—can behavioural economics increase willingness-to-pay for efficient washing machines in the UK? Energy Policy, No. 50, pp. 242–252. https://doi.org/10.1016/j. enpol.2012.07.001
 • [2] Casadesus-Masanell R., Crooke M., Reinhardt F., Vasishth V. (2009). Households’ Willingness to pay for “green” goods: Evidence from Patagonia’s introduction of organic cotton sportswear. Journal of Economics and Management Strategy, No. 18(1), pp. 203-233. DOI: https:/ doi.org/10.1111/j.1530-9134.2009.00212.x
 • [3] Choi, Y., Chen, K., Marsh, T. L. (2020). Consumer preference for bio‐based batteries. Journal of Consumer Behaviour, No. 19(4), pp. 382–396. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1827.
 • [4] Cowan, K., Kinley, T. (2014). Green spirit: Consumer empathies for green apparel. International Journal of Consumer Studies, No. 38(5), pp. 493-499. DOI: https://doi.org/10.1111/ijcs.12125.
 • [5] De Medeiros J.F., Ribeiro J.L.D., Cortimiglia M.N. (2016). Influence of perceived value on purchasing decisions of green products in Brazil. Journal of Cleaner Production, No. 110, pp. 158-169. DOI: https:/doi. org/10.1016/j.jclepro.2015.07.100.
 • [6] Dodds R., Pitts R.E., Smith W.W. (2016). Willingness to pay for environmentally linked clothing at an event: Visibility, environmental certification, and level of environmental concern. Tourism Recreation Research, No. 41(3), pp. 283-290. DOI: https:/doi.org/10.1080/02508281.2 016.1196029.
 • [7] Geiger S.M., Keller J. (2018). Shopping for Clothes and Sensitivity to the Suffering of Others: The Role of Compassion and Values in Sustainable Fashion Consumption. Environment and Behavior, No. 50(10), pp. 1119- 1144. DOI: https:/doi.org/10.1177/0013916517732109.
 • [8] Ghozali, A., Kaneko, S. (2016). Consumer Behavior and Ecolabeling. In: Kaneko S., Kawanishi M. (Eds) Climate Change Policies and Challenges in Indonesia (pp. 219–242). Tokyo: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431- 55994-8_10.
 • [9] Goswami, P. (2008). Is the urban Indian consumer ready for environment-friendly apparel? International Journal of Green Economics, No. 2(4), pp. 411– 426. DOI: https://doi.org/10.1504/ijge.2008.022450.
 • [10] Gupta A., Singh U. (2018). Factors influencing environmentally responsive consumption behavior in India. SCMS Journal of Indian Management, No. 15(2), pp. 87-104.
 • [11] Haber, L.H. (2014). The role of formal and informal structures in shaping corporation’s relational capital. Management, No. 1, pp. 14-25.
 • [12] Harms, R., Linton, J. D. (2015). Willingness to Pay for Eco-Certified Refurbished Products: The Effects of Environmental Attitudes and Knowledge. Journal of Industrial Ecology, No. 20(4), pp. 893–904. DOI: 10.1111/jiec.12301
 • [13] Huang P., Zhang X., Deng X. (2006). Survey and analysis of public environmental awareness and performance in Ningbo, China: a case study on household electrical and electronic equipment. Journal of Cleaner Production, No. 14(18), pp. 1635-1643. DOI: https:/doi.org/10.1016/j. jclepro.2006.02.006.
 • [14] Huang, P., Zhang, X., Deng, X. (2006). Survey and analysis of public environmental awareness and performance in Ningbo, China: a case study on household electrical and electronic equipment. Journal of Cleaner Production, No. 14(18), pp. 1635–1643. DOI: 10.1016/j.jclepro.2006.02.006.
 • [15] Jo, M., Shin, J. (2017). Market strategy for promoting green consumption: Consumer preference and policy implications for laundry detergent. International Journal of Consumer Studies, No. 41(3), pp. 283–290. DOI: https://doi.org/10.1111/ijcs.12339.
 • [16] Koszewska M. (2016). Understanding consumer behavior in the sustainable clothing market: Model development and verification. In: Muthu, S.S., Gardetti, M.A. (eds.). Green Fashion. Series: Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes (pp. 43-94). Singapore: Springer DOI: https:/doi. org/10.1007/978-981-10-0111-6_3 .
 • [17] Kumar A., Prakash G., Kumar G. (2021). Does environmentally responsible purchase intention matter for consumers? A predictive sustainable model developed through an empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, No. 58. DOI: https:/doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102270
 • [18] Laitala, K., Klepp, I. G., Henry, B. (2018). Does use matter? Comparison of environmental impacts of clothing based on fiber type. Sustainability, No. 10(7), 2524. DOI: https://doi.org/10.3390/su10072524.
 • [19] Lee, S. (2011). Consumers’ Value, Environmental Consciousness, and Willingness to Pay more toward Green-Apparel Products. Journal of Global Fashion Marketing, No. 2(3), pp. 161–169. DOI: 10.1080/20932685.2011.10593094.
 • [20] Lee, Y.-H., Chen, S.-L. (2019). Effect of Green Attributes Transparency on WTA for Green Cosmetics: Mediating Effects of CSR and Green Brand Concepts. Sustainability, No. 11(19), 5258. DOI: 10.3390/su11195258.
 • [21] Lobasenko, V., Llerena, D. (2017). Elicitation of willingness to pay for upgradeable products with calibrated auction-conjoint method. Journal of Environmental Planning and Management, No. 60(11), pp. 2036–2055. DOI: 10.1080/09640568.2016.1271776
 • [22] Maditati, D.R., Munim, Z.H., Schramm, H.J., Kummer, S. (2018). A review of green supply chain management: From bibliometric analysis to a conceptual framework and future research directions. Resources, Conservation and Recycling, No. 139, pp. 150-162.
 • [23] Michaud C., Joly I., Llerena D., Lobasenko V. (2017). Consumers’ willingness to pay for sustainable and innovative products: A choice experiment with upgradeable products. International Journal of Sustainable Development, No. 20, pp. 8-32. DOI: https:/doi.org/10.1504/IJSD.2017.083493.
 • [24] Milovantseva, N. (2016). Are American households willing to pay a premium for greening consumption of Information and Communication Technologies? Journal of Cleaner Production, No. 127, pp. 282–288. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.04.001.
 • [25] Min S.-H., Lim S.-Y., Yoo S.-H. (2017). Consumers’willingness to pay a premium for eco-labeled LED TVs in Korea: A contingent valuation study. Sustainability, No. 9(5). DOI: 10.3390/su9050814
 • [26] Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), pp. 189-200.
 • [27] Nixon, H., Saphores, J.D., Ogunseitan, O.A., Lincoln, J.D., Shapiro, A.A. (2006, May). Californian Households - Willingness to Pay for Green PCs. Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 2006. pp. 150–155. DOI: https://doi.org/10.1109/ isee.2006.1650052.
 • [27] Pommeranz, C., Steininger, B. I. (2020). What Drives the Premium for Energy-Efficient Apartments – Green Awareness or Purchasing Power? Journal of Real Estate Finance and Economics, No. 62, pp. 22-241. DOI: https://doi.org/10.1007/s11146-020-09755-8.
 • [28] Potoglou D., Whitmarsh L., Whittle C., Tsouros I., Haggar P., Persson T. (2020). To what extent do people value sustainable-resourced materials? A choice experiment with cars and mobile phones across six countries. Journal of Cleaner Production, No. 246. DOI: https:/doi.org/ 10.1016/j. jclepro.2019.118957.
 • [29] Ramirez, E., Jiménez, F.R., Gau, R. (2015). Concrete and abstract goals associated with the consumption of environmentally sustainable products. European Journal of Marketing, Vol. 49, No. 9/10, pp. 1645-1665. DOI: https://doi.org/10.1108/EJM-08-2012-0483.
 • [30] Sakagami, M., Okuda, T., Lim., H.F. (2014). Estimating potential preferences for wood products sourced from forests that are managed using sustainable forest management schemes. International Forestry Review, No. 16(3), pp. 301–309. DOI: 10.1505/146554814812572494.
 • [31] Sandra, N., Alessandro, P. (2021). Consumers’ preferences, attitudes and willingness to pay for bio-textile in wood fibers. Journal of Retailing and Consumer Services, No. 58, 102304. DOI: 10.1016/j.jretconser.2020.102304.
 • [32] Saphores, J.-D.M., Nixon, H., Ogunseitan, O.A., Shapiro, A.A. (2007). California households’ willingness to pay for “green” electronics. Journal of Environmental Planning and Management, No. 50(1), pp. 113–133. DOI: 10.1080/09640560601048549
 • [33] Shahsavar, T., Kubeš, V., Baran, D. (2019). Willingness to pay for eco-friendly furniture based on demographic factors. Journal of Cleaner Production, 119466. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119466
 • [34] Spinazze, M.C., Kant, S. (1999). Market potential for certified forest (wood) products in Ontario, Canada. The Forestry Chronicle, No. 75(1), pp. 39–48. DOI: https://doi.org/10.5558/tfc75039-1
 • [35] Tatavarthy A.D., Mukherjee K. (2019). Payment methods and their effect on durable goods replacement. Journal of Consumer Marketing, No. 36(4), pp. 484-493. DOI: https:/doi.org/10.1108/JCM-11-2017-2435.
 • [36] Tatavarthy A.D., Mukherjee K. (2019). Payment methods and their effect on durable goods replacement. Journal of Consumer Marketing, No. 36(4), pp. 484-493. DOI: https:/doi.org/10.1108/JCM-11-2017-2435
 • [37] Thompson, D.W., Anderson, R.C., Hansen, E.N., Kahle, L.R. (2009). Green segmentation and environmental certification: insights from forest products. Business Strategy and the Environment No. 19(5), pp. 319–334. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.647
 • [38] Tuna N., Tiyarattanachai R. (2019). Consumer perspectives on premium price of ecologically friendly product: A case study of ophthalmic lens in Thailand. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, No. 265(1). DOI: https:/doi.org/10.1088/1755-1315/265/1/012013
 • [39] Veisten K., Solberg B. (2002). Willingness to Pay for Certified Wooden Furniture: A Market Segment Analysis. Wood and Fiber Science, No. 36(1), pp. 40–55.
 • [40] Xu X., Wang S., Yu Y. (2020). Consumer’s intention to purchase green furniture: Do health consciousness and environmental awareness matter? Science of the Total Environment, No. 704. DOI: https:/doi.org/10.1016/j. scitotenv.2019.135275
 • [41] Zhang, L., Sun, C., Liu, H., & Zheng, S. (2016). The role of public information in increasing homebuyers’ willingness-to-pay for green housing: Evidence from Beijing. Ecological Economics, No. 129, pp. 40-49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.05.010
 • [42] Žurga Z., Forte Tavčer P. (2013). Green consumerism, recognition and consideration of eco labels at textile purchase. Tekstilec, No. 56(2), pp. 100- 110. DOI: 10.14502/Tekstilec2013.56.100-110
 • [43] Žurga, Z., Forte Tavčer, P. (2014). Apparel Purchasing with Consideration of Eco-labels among Slovenian Consumers. Fibres and Textiles in Eastern Europe, No. 22(5), pp. 20–27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dbb50ced-5584-4130-a07a-c9df049c013b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.