Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db965837-0518-48e5-b2c0-ea728f36da52

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej jako element oceny poprawności jej użytkowania

Autorzy Kęsek, M.  Zagórska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The engine load analysis of extracting-loading head as an element of evaluating its usage correctness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przybliżono pojęcia związane z budową systemów wspomagania decyzji, podkreślono wagę ich wykorzystywania w nowoczesnym zarządzaniu procesem produkcyjnym oraz omówiono wybrane grupy analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Część praktyczna pracy zawiera przykładową analizę obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej, której wyniki są podstawą do działań zmierzających do eliminacji przypadków nieodpowiedniego używania tej maszyny.
EN This paper presents some aspects related to designing of decision supporting systems, accentuates the importance of their use in modern management of production process and discusses some group of data analysis during manufacturing process. The practical part includes a sample analysis of engine load of extractingloading head, which results of are essential to efforts to eliminate cases of improper use of the machine.
Słowa kluczowe
PL systemy wspomagania decyzji   analiza danych   głowica urabiająco-ładująca   analiza poprawności użytkowania  
EN decision supporting systems   data analysis   extracting-loading head   analysis of the correctness of use  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 9124--9129, CD3
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., rys., tab.
Twórcy
autor Kęsek, M.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland, kesek@agh.edu.pl
autor Zagórska, J.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland, joanna.zag23@gmail.com
Bibliografia
[1] Brzychczy E.: Techniki eksploracji danych w zagadnieniach eksploatacji górniczej złóż węgla kamiennego; „Kwartalnik AGH, Górnictwo i Geoinżynieria”, nr 3, Kraków, 2009.
[2] Brzychczy E., Magda R., Franik T., Kęsek M., Napieraj A., Woźny T.: Podstawy systemu doradczego wspomagające planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego; Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
[3] Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych, Wyd.1, WNT, Warszawa, 2005.
[4] Kęsek M.: Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego; Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
[5] Klonowski Z.J.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne; Oficyna Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db965837-0518-48e5-b2c0-ea728f36da52
Identyfikatory