Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db8e52fc-bc04-403c-a303-91a05df4ea5f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania częstości występowania zakłóceń w łańcuchu dostaw

Autorzy Stajniak, M.  Konecka, S.  Szopik-Depczyńska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected conditions influencing the frequency of supply chain disruptions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury mającego na celu wskazanie definicji pojęcia zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przedstawiono również rezultaty badań empirycznych dotyczące zależności między częstością występowania zakłóceń a wielkością przedsiębiorstwa, liczbą dostawców i odbiorców oraz zasięgiem geograficznym sieci zaopatrzeniowej i dystrybucji. Wykorzystano narzędzia analizy statystycznej. Każda z tych zależności została zbadana w dwóch aspektach - przepływu dóbr i przepływu informacji.
EN The article presents the results of a literature review aimed to identify the definition of the supply chain disruption. It also presents the results of empirical studies on the correlation between the frequency of disruption and the size of the company, the number of suppliers and customers, and geographical coverage of sourcing and distribution network. The tools of statistical analysis were used. Each of these relationships was examined in two aspects - the flow of goods and the flow of information.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   zarządzanie przedsiębiorstwem   zakłócenie  
EN supply chain   management   disruptions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1386--1393
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stajniak, M.
autor Konecka, S.
autor Szopik-Depczyńska, K.
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
1. Bedyńska S., Brzezicka A., Statystyczny drogowskaz, Warszawa 2007.
2. Craighead C.W., Blackhurst J., Rungtusanatham M.J., Handfield R.B., The Severity of Supply Chain Disruptions: Design Charac-teristics and Mitigation Capabilities, “Decision Sciences” 2007, vol. 38, no.1.
3. Drzewiecka, J., Pasławski, J., Analiza zakłóceń procesów budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011, 2(4).
4. Ellis S.C., Henry R.M., Shockley J., Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment, Journal of Operations Management, 2010, vol. 28.
5. Gaonkar R.S., Viswanadham N., A conceptual and analytical framework for the management of risk in supply chains, Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Robotics&Automation, New Orleans, LA, 2004.
6. GUS, Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2011 roku, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/podm_gosp_wg_rodz_i_miej-sca_prow_dzial_2011.pdf [dostęp 17.12.2013].
7. Hendricks K.B., Singhal V.R., The effect of supply chain glitches on shareholder wealth, Journal of Operations Management, vol. 21, no. 5, 2003.
8. Hopp W.J., Iravani S.M.R., Liu Z., Mitigating the Impact of Disruptions in Supply Chains w: Gurnani H., Mehrotra A., Ray, S. (eds.), Supply Chain Disruptions: Theory and Practice of Managing Risk, Springer-Verlag London Limited, 2012.
9. Ivanov D., Sokolov B., Adaptive Supply Chains Management, Springer-Verlag, London 2010, http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84882-952-7 [dostęp: 27.02.2013].
10. Kraljic P., Purchasing must become supply management, Harvard Business Review September-October, 1983.
11. Kramarz M., Kramarz W., Analiza zakłóceń w wybranym ogniwie łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej, Logistyka, 2012, nr 4.
12. Macdonald, J. R., Supply Chain Disruption Management: A Conceptual Framework and Theoretical Model, praca doktorska, The University of Maryland, College Park 2008, http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/8803/1/umi-umd-5824.pdf [dostęp: 12.05.2013].
13. Marley K. A., Mitigating Supply Chain Disruptions: Essays On Lean Management, Interactive Complexity And Tight Coupling, praca doktorska, The Ohio State University 2006.
14. Melnyk S.A., Zsidisin G.A., Ragatz G.L., The Plan Before the Storm, APICS Magazine, 2005, November/December, za: Macdonald, J. R., Supply Chain Disruption Management: A Conceptual Framework and Theoretical Model, praca doktorska, The University of Maryland, College Park, 2008.
15. Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2010.
16. Paulsson U., On managing disruption risks in the supply chain – the DRISC model, praca doktorska, Department of Industrial Management and Logistics Engineering Logistics, Lund University, Lund 2007.
17. Sheffi Y., Rice J., A supply chain view of the resilient enterprise, MIT Sloan Management Review, 2005, vol. 47, iss. 1.
18. Skipper J.B., Managing Supply Chain Disruptions, praca doktorska, Auburn University, Alabama 2008, https://etd.au-burn.edu/bitstream/handle/10415/1214/Skipper Jo-seph_32.pdf?sequence=1 [dostęp: 22.02.2011].
19. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 18.03.2012].
20. Svensson G., A conceptual Framework of Vulnerability in Firms Inbound and Outbound Logistics Flow, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2002, vol. 32, no.2.
21. Śliwczyński B., Controling w zarządzaniu logistyką. Controling operacyjny, controling procesów, controling zasobów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2007.
22. Wieteska G., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin, Warszawa 2011.
23. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ciągłością działania, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polish FSA 2007, http://www.knf.gov.pl/Images/zarzadzanie_ciagloscia_dziala-nia_tcm75-2268.pdf [dostęp: 12.06.2011].
24. www.naukowiec.org
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db8e52fc-bc04-403c-a303-91a05df4ea5f
Identyfikatory