PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Certification and approval of fire protection equipment intended to use for fire protection of buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zidentyfikowano podstawowe regulacje prawne i etapy oceny zgodności dla urządzeń przeciwpożarowych, które w zależności od ich budowy i przeznaczenia podlegają konkretnym przepisom prawa. Ponadto na wybranych przykładach podano najczęściej popełniane błędy w interpretacji oznakowania CE wyrobów budowlanych oraz dokumentów takich jak aprobata techniczna i certyfikat. Artykuł przedstawia wybrane informacje o nadchodzących zmianach w prawie w zakresie zastąpienia aprobat technicznych krajowymi ocenami technicznymi.
EN
The article identified the basic regulations and conformity assessment stages for fire protection equipment, which, depending on their design and purpose are subject to specific laws. In addition, selected examples illustrate the most common mistakes in the interpretation of the CE marking of construction products and documents such as technical approval and certification. The article presents selected information about the upcoming changes in the law regarding the replacement of the technical approvals by national technical assement.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
36--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Bibliografia
  • 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami).
  • 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
  • 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
  • 4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719).
  • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
  • 6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
  • 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011 z późniejszymi zmianami), (nazywa CPR pochodzi od skrótu Construction Products Regulation).
  • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-db5159c1-96ab-41e5-956e-737b25bc2c37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.