Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db2f13a7-0ab5-494d-aa5e-267ba1e34e01

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia

Autorzy Paszko, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of influence of the vortexes on a moving city bus and their influence on a drag level. Part 1, An introduction to the issue
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy zjawiska obniżenia ciśnienia w śladzie aerodynamicznym za poruszającym się pojazdem oraz wpływu tego ciśnienia na opór aerodynamiczny. Praca stanowi wprowadzenie do analizy numerycznej przepływu powietrza w otoczeniu pojazdu, mającej na celu wyznaczenie stosunku siły oporu wynikającej ze strefy obniżonego ciśnienie w strefie za autobusem miejskim i siły oporu wynikającego z ciśnienia na powierzchni czołowej pojazdu.
EN The paper presents the results of the analysis of the phenomenon of pressure decrease that takes place directly behind a moving vehicle and its impact on the aerodynamic drag. This work is an introduction to the numerical analysis aimed to determinate the ratio of drag force resulting from zone of low pressure in area directly behind the city bus and drag force resulting from pressure increase on the front surface of the vehicle.
Słowa kluczowe
PL opór aerodynamiczny   zużycie paliwa   turbulencja  
EN aerodynamic resistance   fuel consumption   turbulence  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1257--1261
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.(w tym w p. 12 - 2 poz. dotyczące źródeł internetowych), il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Paszko, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Bibliografia
1. Hucho W. H., Aerodynamika samochodu od mechaniki przepywu do budowy pojazdu. WKiŁ, Warszawa 1988.
2. Piechna J., Podstawy aerodynamiki pojazdów. WKiŁ, Waszawa 2000.
3. Katz J., New Directions in Race Car Aerodynamics, Designing for Speed. Bentley Publishers, 1995.
4. Jeżowiecka – Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika Płynów. OWPW, Wrocław 2001.
5. Walczak J., Inżynierska Mechanika Płynów. WPP, Poznań 2012.
6. Lienhard J. H., Synopsis of lift, drag, and vortex frequency data for rigid circular cylinders. Bulletin 300, Washington State University, 1966.
7. Kulińczak A., Pankanin G., Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana przy użyciu pakietu ANSYS FLUENT. Politechnika Warszawska, Warszawa 2014.
8. Peddie M. K., Gonzalez F. L., CFD Study on the Diffuser of a Formula 3 Racecar. University of Sydney Undergraduate Re-search Journal, vol.1,(1),2009.
9. Carpenter W., Greek P.N., The aeroacoustics and aerodynamics of high speed Coanda devices. Part1 Conventional arrangement of exit nozzle and surface. Part2 - Effects of modifications for flow control and noise reduction. Journal of Sound and Vibration (1997r.) 208(5).
10. Leeuwen P.M., Computational Analysis of Base Drag Reduction Using Active Flow Control delft University of Technology, 2009.
11. A. Seifert, I. Dayan, C. Horrell, J. Grossmann and A., Heavy Trucks Fuel Savings Using the SaOB. The Aerodynamics of Heavy Vehicles III: Trucks, Buses and Trains. Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics 79. Potsdam 2010.
12. Źródła internetowe: - www.stemco.com - www.nasa.gov
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db2f13a7-0ab5-494d-aa5e-267ba1e34e01
Identyfikatory