Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dadaf6b5-3a7f-4e11-b3c1-fa8b413e56df

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Autorzy Bartczak, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of barriers to the development of intermodal transport in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W prezentowanej pracy omówiono podstawowe zagadnienia odnoszące się do barier rozwojowych transportu intermodalnego w Polsce. Starano się, poza opisaniem tych barier, określić również to, czy infrastruktura wspomnianego transportu jest wystarczająca, a także jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem przewozów intermodalnych. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym podjęto kwestie odnoszące się do omówienia istoty transportu in-termodalnego, a także pojęć pokrewnych, nierzadko nieprawidłowo z nim utożsamianych, czyli transportu multimodalnego oraz kombinowanego. W tej części pracy opisano także podstawowe cechy oraz typologie tego transportu. W drugim rozdziale uwaga została skupiona na scharakteryzowaniu czynników wpływających na rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz korzyści z wykorzystywania tych przewozów. W trzeciej części pracy z kolei omówiono źródła barier rozwojowych transportu intermodalnego w Polsce oraz najbardziej istotne spośród tych barier.
EN In the present paper we discuss basic issues relating to barriers to the development of intermodal transport in Poland. Efforts were made, beyond describing these barriers, determine also whether said transport infrastructure is sufficient, and what the prospects facing the Polish market for intermodal transport. The work is divided into three chapters. In the first taken matters relating to the substance of intermodal transport, as well as related concepts, often incorrectly equated with him, that is, multimodal transport, and combined. In this part of the paper also describes the basic features and typologies of transport. In the second chapter attention has been focused on the characterization of the factors influencing the development of intermodal transport in Poland and the benefits from the use of this transport. In the third part of the work, in turn, discussed the source of barriers to the development of intermodal transport in Poland and the most important of these barriers.
Słowa kluczowe
PL transport intermodalny   przewozy intermodalne   terminal kontenerowy   bariery rozwoju transportu  
EN intermodal transport   barriers to development   container terminal  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 120--126
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bartczak, K.
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, bartczak@ee.pw.edu.pl
Bibliografia
1. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
2. Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych - rozwiązania i wymierne korzyści. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.
3. Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdlem R., Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań 2014.
4. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce. Informacja o wynikach kontroli. NIK, Warszawa 2012.
5. Bławat D., Kalkowski K., Transport intermodalny w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. http://kodik.wilis.pg.gda.pl/wp-content/uploads/2012/03/Blawat_Kalkowski.pdf [dostęp: 02.11.2015].
6. Buchacz M., Kuszewski W., Bariery rozwoju transportu multimodalnego w Polsce z perspektywy wybranych morskich terminali kontenerowych. „Logistyka” 2012, nr 4.
7. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, red. I. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2013.
8. Engelhardt J., Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i logistyki” 2013, nr 22.
9. Majewski J., Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego. http://trans-poland.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rozwój-transportu-intermodalnego-w-Polsce-UTK.pdf [dostęp: 02.11.2015].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dadaf6b5-3a7f-4e11-b3c1-fa8b413e56df
Identyfikatory