Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dac27df1-7373-4161-a563-18ab02aa97d3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

BHP przy przewozach materiałów niebezpiecznych

Autorzy Dorobek, S.  Kowalewska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Occupational health and safety in the transport hazardous materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została problematyka wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
EN Since 2005, the transport of dangerous goods can be distinguished as a special group of goods called “large risk goods”. There are goods which can be used for terrorist purposes or contrary to their intended use, demonstrating a high risk of danger to people, propertyor the environment, eg. explosive substances and articles, poisonous, flammable or infectious.Special procedures must be used during the carriage of these goods. The carrier is required to develop and to implement a Protection Plan of Dangerous Goods of High Risk, in accordance with the rules of chapter 1.10. of ADR
Słowa kluczowe
PL działania ratownicze   procedury ratownicze   BHP   materiały niebezpieczne   przewóz materiałów niebezpiecznych  
EN rescue operations   rescue procedures   BHP   dangerous materials   transportation of hazardous materials  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 146--155
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dorobek, S.
  • Instytut Badań nad Bezpieczeństwem w Gdyni
autor Kowalewska, A.
  • Instytut Badań nad Bezpieczeństwem w Gdyni
Bibliografia
1. Drewek W.: Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych, Logistyka 5/2012
2. Drewek W.: Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, Logistyka 5/2012
3. Drewek W.: Charakterystyka przedsięwzięć związanych z organizacją transportu materiałów niebezpiecznych w ruchu samochodowym
4. Sadowski J.: Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, Logistyka 3/2011
5. Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r.
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (opracowano przez kancelarie sejmu na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454.)
8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367)
9. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2011 nr 244 poz. 1454)
10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007 ze zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1364)
13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1368)
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1297)
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1293)
16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1257)
17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 966)
18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 691)
19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 483)
20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 192)
21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191)
22. Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, mgr inż. Krzysztof T. Kociołek http://www.firmabhp.com/pliki/Drogowy%20przewoz%20towaro w%20niebezpiecznych.pdf
23. www.nik.gov.pl
24. www.towary-niebezpieczne.pl/
25. www.gus.pl
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dac27df1-7373-4161-a563-18ab02aa97d3
Identyfikatory