Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-daa7198d-a0a5-4516-95cb-19550f82886a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie emisji hałasu komunikacyjnego w mieście Piła

Autorzy Gorzelańczyk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The road transport noise emission in Pila
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problem wpływu hałasu na organizm ludzki jest złożony i trudny. Odnosi się do człowieka, ustroju biologicznego, jako jednostki intelektualnej oraz jednostki grupy społecznej jak i wszelkich aspektów jego życia. Od dłuższego czasu przykuwa uwagę chęć poznania oddziaływania hałasu na stan zdrowia, co za tym idzie funkcje poszczególnych narządów, szczególnie jego wpływ na wydajność i jakość pracy. Równie ważny jest przejaw subiektywistycznych doznań i relacji jednostkowej osoby i całego społeczeństwa żyjącego w warunkach trwałego oddziaływania uciążliwych dźwięków. Człowiek i wszystkie strefy jego życia są podległe wpływowi hałasu, gdzie skutki tego oddziaływania są ujemne. Z tego też powodu w pracy podjęto analizę poziomu hałasu w mieście Piła w kluczowych dla mieszkańców miejscach miasta. W tym celu wytypowano 10 miejsc na terenie miasta w których dokonano pomiaru poziomu hałasu środków transportu w różnych porach dnia. Badania były prowadzone w dni robocze oraz podczas weekendu.
EN The problem of the noise effect on the human body is complex and difficult. It refers to the human biological system, as a member of intellectual and social unit as well as all aspects of his life. For a long time this problem attracts the attention scientists who want to understand the impact of noise on health and the function of various organs, especially its impact on productivity and quality of work. Equally important is the manifestation of emotions and relationships of the person and the whole society living in conditions of chronic, disruptive sounds. Humans and all areas of their life are subject to the influence of noise with all negative effects of this interaction. For this reason, the dissertation describes the level of noise in Piła’s key residential areas. The author selected 10 sites within the city limits where the means of transport noise level was measured at different times of the day. Studies have been conducted on weekdays and at weekends.
Słowa kluczowe
PL hałas komunikacyjny   emisja hałasu   badania   Piła  
EN traffic noise   noise emissions   research   Piła  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 876--880
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gorzelańczyk, P.
Bibliografia
1. Bohatkiewicz J., Zmiany parku samochodowego a poziom hałasu. artykuł portalu internetowego www.edroga.pl.
2. Burdzik R., Stanowiskowe badania hałaśliwości opon. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z 77, s. 13-20.
3. Campbell S., A critical review of some traffic noise prediction models. Applied Acoustics 2001, s. 271-287.
4. Gaja F., Gimenez A., Sancho S., Reig A., Sampling techniques for the estimation of the annual equivalent noise level Urban traffic conditions. Applied Acoustics 2003. s. 43-53.
5. Gronowicz J., Ochrona Środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
6. Grzesik J., Bodźce akustyczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
7. Johson D., Saunders E., The evaluation of noise from freely flowing Road traffic. Journal of Sound and Vibration, 1968, s. 287-309.
8. Kucharski R. J., Zagrożenie hałasem komunikacyjnym w Polsce. Ekopartner 05\1999, s. 20-22.
9. Kucharski R.J., Kurpiowska A., Pełka W., Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta średniej wielkości. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998.
10. Kucharski R.J., Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996.
11. Li B., Tao S., Dawson R.W., Evaluation and analysis of traffic noise from the main Urban Road In Beijing. Applied Acoustics 2002, s. 679-691.
12. Lipowiczan A., Podstawy pomiaru hałasu. Katowice-Warszawa 1987.
13. Łaszkiewicz T., Czym i jak hałasują samochody. Motoryzacyjny Kwartalnik Naukowo-Techniczny (III) 1992, s. 8-11.
14. Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych. Tom I i II. Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 1998.
15. Morillas J.M., Escobar G.V., Sierra J.A.M., Gómez R.V., An environmental noise study In the city of Caceres, Spain. Applied Acoustics 2002, s. 1061-1070.
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie Wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392.
17. Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie Dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 roku. ( Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).
18. Rudno-Rudzińska B., Prognozowanie hałasu w środowisku urbanistycznym. OSA-88: Otwarte Seminarium Akustyki, Białowieża 1988.
19. Rudno-Rudzińska B., Stacjonarny równoważny model hałasu ruchu drogowego. OSA-91 Otwarte Seminarium Akustyki, Poznań-Kiekrz 17-20 wrzesień 1991, s. 215-218.
20. Sadowski J., Klimat akustyczny środowiska. Aura 9\2001, s. 14-17.
21. Sadowski J., Podstawy akustyki urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1982.
22. Plan miasta Piła, strona internetowa: www.maps.google.pl.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-daa7198d-a0a5-4516-95cb-19550f82886a
Identyfikatory