Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-da8db3cf-098f-4cfa-84a0-39cd6567f666

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie

Autorzy Sopoćko, M.  Caban, J.  Marczuk, A.  Komsta, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development and management of public transport in Lublin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowe zarządzanie oraz organizacja jest nieodłącznym elementem realizacji efektywnego transportu. Transport miejski bezpośrednio wpisuję się w politykę długofalowych zmian sterowania ruchem. Kluczem do uzyskania komunikacji miejskiej na wysokim poziome jakości jest skuteczny sposób organizacji pracy poszczególnych przewoźników. W artykule omówiono istotę zarządzania oraz organizacji komunikacji miejskiej w Lublinie na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo przedstawiono korelację dwóch pojęć: zarządzania komunikacją miejską w stosunku do stanu technicznego infrastruktury transportowej.
EN The correct management and organization is an integral part of the implementation of efficient transport. Urban transport directly inherent in the policy long term changes in traffic control. The key to getting public transport at a high level of quality is an effective way of organizing the work of individual carriers. The article discusses the essence of management and organization of public transport in Lublin in recent years. In addition, it shows the correlation between the two concepts: the management of public transport in relation to the technical state of transport infrastructure.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska w Lublinie   zarządzanie komunikacją   organizacja komunikacji miejskiej   infrastruktura transportowa  
EN public transport in Lublin   communication management   organization of transport   transport infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1858--1862
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., mapy, wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sopoćko, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Caban, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, Doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Instytucie Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28, jacek.caban@up.lublin.pl
autor Marczuk, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Komsta, H.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
Bibliografia
1. Bardi E. J., Coyle J. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
3. Kendra M., Barta D., Dolinayová, A., Principle of parking policy in big cities. Machines, technologies, materials 2009 Vol. 3, No. 9-10 s. 28-30.
4. Kendra M., Nedeliakova E., Babin M., Barta D., Rationalization of static transport. Transport and the environment Vol. 2, proceedings of the 9th SoNorA University Think Tank Conference (Bologna): 19th of October 2011 s. 15-33.
5. Komunikacja Lublin, http://komunikacja.lublin.pl/komunikacja-miejska-2/tabor/trzon-taboru
6. Kowalski M., Górecka A., Problemy wykorzystania parkingów systemu P+R w Warszawie. Logistyka 2014 nr 4, s. 3598-3606.
7. Qumak, http://www.qumak.pl/qumak-usprawni-komunikacje-drogowa-w-lublinie/
8. Rossolov A., Analiza lokalizacji parkingów buforowych na przykładzie dużego miasta. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2015 Nr 1(105) s. 85-92.
9. Szarata A., Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych. Budownictwo i Archi-tektura 2014 Vol. 13, nr 4 s. 267-274.
10. Szarata A., Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R). Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
11. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, https://www.ztm.lublin.eu/pl/ztm-w-lublinie/o-ztm
12. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, https://www.ztm.lublin.eu/pl/ztm-w-lublinie/o-ztm
13. ZTM News, Czasopismo Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, 2016, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-da8db3cf-098f-4cfa-84a0-39cd6567f666
Identyfikatory