Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-da83ae2a-6786-4f26-97f9-10384ef8aa0d

Czasopismo

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Tytuł artykułu

Zagospodarowanie zanieczyszczonych gliną frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych

Autorzy Naziemiec, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Utilization of clay contaminated fractions of limestone from a broken aggregate processing plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczyszczonych frakcji jest bardzo zróżnicowana i zależy od rodzaju eksploatowanego złoża, rodzaju produktów końcowych i stosowanej technologii przeróbki. W artykule podano charakterystykę zanieczyszczonych drobnych frakcji wapieni powstających w wybranych zakładach produkcji kruszyw. Badano ich skład chemiczny, skład ziarnowy i inne właściwości fizyczne. W oparciu o uzyskane wyniki badań wskazano na możliwości ich zagospodarowania. Odpowiednio dobrana technologia przeróbki i przyjęty profil produkcji, dostosowany do warunków panujących w danej kopalni, umożliwia optymalne wykorzystanie eksploatowanej skały.
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions is highly variable and depends on the type of exploited deposit, as well as the type of the final products and processing technology applied. In this paper characteristics of the contaminated fine limestone fractions, arised in the selected aggregate processing plants, were presented. Particle size distribution, chemical composition and chosen physico-mechanical properties were under investigations. Based on the above results, some possibilities of their utilization were proposed. A properly selected and approved processing technology and adopted profile of production adjusted to conditions in the mine, enables an optimal utilization of exploited rocks.
Słowa kluczowe
PL kruszywo łamane   zakład produkcyjny   proces mokry   odpad produkcyjny   wapień   frakcja drobna   osady ilaste   wykorzystanie   uszczelnianie wałów  
EN crushed aggregate   production plant   wet-process   production waste   limestone   fine fraction   clay deposit   utilization   embankments sealing  
Wydawca Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Czasopismo Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Rocznik 2015
Tom R. 8, nr 21
Strony 31--42
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab.
Twórcy
autor Naziemiec, Z.
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Kraków, z.naziemiec@icimb.pl
Bibliografia
[1] Łagowski J., Lubieniecki T., Saramak D., Ocena przebiegu procesu płukania kruszyw w zależności od ciśnienia roboczego w płuczce wysokociśnieniowej, „Inżynieria Mineralna” 2013, nr 1, s. 49–54.
[2] Bednarczyk S. i in., Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006.
[3] Naziemiec Z., Wpływ technologii przeróbki na jakość uzyskiwanego kruszywa, „Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych” 2009, nr 3, s. 183–193.
[4] Naziemiec Z., Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących. „Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych” 2010, nr 5, s. 163–176.
[5] Gajek F., Naziemiec Z., Przydatność dla rolnictwa mączek wapiennych z odpadowych wapieni dewońskich, „Cement, Wapno, Gips” 1991, nr 7, s. 192–194.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-da83ae2a-6786-4f26-97f9-10384ef8aa0d
Identyfikatory