PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Investment funds as a form of effective pension protection in an aging society

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Fundusze inwestycyjne jako forma zabezpieczenia emerytalnego w starzejącym się społeczeństwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aimed to analyze the effectiveness of investment funds and to create a ranking of investment funds with the highest economic efficiency. The scope of selection of the test sample is presented. The effectiveness of investment funds was assessed using various measures of their assessment. Comparing the obtained rates of return and risk, measured with a standard deviation, with the rate of return from the stock exchange, the most profitable funds were selected. As a result, it has been shown that the desire to invest in mutual funds does not have to end with investing in those that seem viable, but independent analysis can be done.
PL
Celem artykułu było przeanalizowanie efektywności funduszy inwestycyjnych i stworzenie rankingu funduszy inwestycyjnych o najwyższej efektywności ekonomicznej. Przedstawiono zakres wyboru próbki testowej. Skuteczność funduszy inwestycyjnych oceniono za pomocą różnych miar ich oceny. Porównując uzyskane stopy zwrotu i ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym, ze stopą zwrotu z giełdy, wybrano najbardziej rentowne fundusze. W rezultacie wykazano, że chęć inwestowania w fundusze inwestycyjne nie musi kończyć się inwestowaniem w te, które wydają się opłacalne, ale można przeprowadzić niezależną analizę.
Twórcy
 • Faculty of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technology, Poland, malgorzata.pol@pwr.edu.pl
 • Faculty of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technology, Poland, rafal.misko@pwr.edu.pl
autor
Bibliografia
 • 1. Surdej A, Brzozowski J. Rozwój systemów usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: Implikacje dla Polski. Polityka Społeczna, 2012;1:8-13.
 • 2. Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2013.
 • 3. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 roku. Główny Urząd Statystyczny: Warszawa; 2018.
 • 4. Okólski M. Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 2010;4:37-78.
 • 5. Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Kancelaria Senatu: Warszawa; 2011.
 • 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 Nr 38, poz. 1452).
 • 7. Krupa DM. Fundusze inwestycyjne w zabezpieczeniu emerytalnym w państwach UE. Polityka Społeczna, 2011;3:48-50.
 • 8. Kudła J. Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: KeyText; 2002.
 • 9. Żabińska J. (ed.). Euro a jednolity europejski rynek finansowy. Praca zbiorowa. Cz. 1. Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej; 2003.
 • 10. Dyl M. Fundusze Inwestycyjne. Zasady funkcjonowania. Warszawa: Wydawnictwo KiK; 2001.
 • 11. Poteraj J. Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Niemiec. Współczesna Ekonomia, 2008;1(5):83-97.
 • 12. Klimkiewicz A. Problematyka składki w II filarze. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010;82:267-88.
 • 13. Bednarczyk TH. Stymulowanie prywatnych oszczędności emerytalnych na przykładzie Kanady i Nowej Zelandii. In: Szymańska A (ed.). Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2017, p. 17-31. DOI:10.18778/8088-628-5.02.
 • 14. Bednarczyk TH, Szwedo Ł. Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2016;50(4):25-38. DOI:10.17951/h.2016.50.4.25.
 • 15. Pędzierski A, Chróścicki A, Ślązak A. Wszystko o rozliczeniach z ZUS. Warszawa: Ecostar; 2003.
 • 16. Krajewski M. Charakter prawny pracowniczego programu emerytalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2011;83:103-131.
 • 17. Dziawgo D. Zorganizowane wsparcie aktywności inwestycyjnej indywidualnych inwestorów. In: Dziawgo D (ed.). Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2004.
 • 18. Gabryelczyk K. Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce. In: Gabryelczyk K, Gruszczyńska-Brożbar E (eds.). Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego: Poznań; 2009, p. 195-9.
 • 19. Dubisz J, Olejniczak Z. Inwestycje kapitałowe. Ryzyko, wycena i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych. Poznań: Forum Naukowe PASSAT; 2003.
 • 20. Rogala M. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Gliwice: Onepress; 2006.
 • 21. Foryś I, Tarczyńska-Łuniewska M. Polish Real Estate Funds and International Experience. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 2017;16(2):45-53. DOI: 10.22630/ASPE.2017.16.2.17.
 • 22. Kritzman MP. Paradoksy inwestowania. Metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe; 2011.
 • 23. Tarczyński W, Łuniewska M. Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Placet; 2004.
 • 24. Perez K. Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2012.
 • 25. Miziołek T, Trzebiński AA. Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury. Finanse. Czasopismo Komitetu Nauki o finansach PAN, 2017;1(10):93-119.
 • 26. Czekaj J. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.
 • 27. Information ratio, [online]. Available at: https://www.investopedia.com/terms/i/informationratio.asp [Accessed: 8 November 2018].
 • 28. Tracking error, [online]. Available at: https://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp [Accessed: 8 November 2018].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-da684620-f5a0-4013-8cc9-40c389fad191
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.