Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-da1c0210-7fd4-4fb0-b6c0-b5e678871b2e

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty odporności geosyntetycznych barier polimerowych stosowanych na składowiskach odpadów

Autorzy Duszyńska, A.  Wójcik, M. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Selected aspects of the resistance of polymeric geosynthetic barriers used in landfills
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Charakterystyka odcieków ze składowisk odpadów. Czynniki wpływające na odporność barier geosyntetycznych. Badania trwałości barier geosyntetycznych.
EN Characteristic of the leachate from a landfill. Factors influencing geosynthetic barriers resistance. Durability tests of geosynthetic barriers.
Słowa kluczowe
PL geosyntetyki   składowiska odpadów   odcieki składowiskowe  
EN geosynthetics   landfills   landfill leachate  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2015
Tom nr 2
Strony 111--116
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab
Twórcy
autor Duszyńska, A.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
autor Wójcik, M.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
1. CEN/TS 14416 Geosynthetic barriers – Test method for determining the resistance to roots.
2. CEN/TS 14417 Geosynthetic barriers – Test method for the determination of the influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers.
3. CEN/TS 14418 Geosynthetic barriers – Test method for the determination of the influence of freezing-thawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers.
4. Cichy W.: Geomembrany z polipropylenu jako nowość w uszczelnianiu składowisk odpadów. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Budowa bezpiecznych składowisk odpadów”, Wisła 1998.
5. Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta”. LEM PROJEKT s.c., Kraków 1999.
6. PN-EN 10318 Geosyntetyki – Terminy i definicje.
7. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne.
8. PN-EN 12225Geotekstylia i wyroby pokrewne – Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie.
9. PN-EN 12226 Geosyntetyki – Badania ogólne do oceny trwałości.
10. PN-EN 13438 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na utlenianie.
11. PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej.
12. PN-EN 13493 Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk i miejsc utylizacji odpadów stałych.
13. PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne – Wyznaczanie przepuszczalności cieczy.
14. PN-EN 14414 Geosyntetyki – Selekcyjna metoda wyznaczania odporności chemicznej w zastosowaniach do składowisk odpadów.
15. PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne – Metoda wyznaczania odporności na wypłukiwanie składników przez odcieki.
16. PN-EN 14575 Bariery geosyntetyczne – Metoda przesiewowa wyznaczania odporności na utlenianie.
17. PN-EN 14576 Geosyntetyki – Metoda wyznaczania odporności polimerowych barier geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną wpływem środowiska.
18. PN-EN 16416 Geosyntetyczne bariery iłowe – Oznaczenie wskaźnikowego natężenia przepływu wody - Metoda parametru o podatnej ściance przy stałym ciśnieniu hydrostatycznym.
19. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U z 2013 r. poz. 523).
21. Suchowska-Kisielewicz M.: Skład odcieków z odpadów przed i po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Zielonogórski, 2008.
22. Wesołowski A., Krzywosz Z., Brandyk T.: Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcjach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
23. Wysokiński L.: Zasady budowy składowisk odpadów. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-da1c0210-7fd4-4fb0-b6c0-b5e678871b2e
Identyfikatory