PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Formal mentoring in nonprofit organizations. Model proposition

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mentoring formalny w organizacjach non profit. Propozycja modelu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Mentoring is the process of exchanging knowledge, experience and values between a more and less experienced member of the organization. It is sometimes used in business entities, but according to the authors, it is worth pointing out its potential utility in the nonprofit sphere. It can contribute to increasing the efficiency of third sector organizations, both indirectly, by improving the competences of the staff, and directly - at work with the beneficiaries. The article presents a model of formal mentoring in nonprofit organizations. It consists of 11 stages and takes into account the specificity of such entities, e.g. financial constraints, a shortage of mentors familiar with the specifics of the nonprofit organizations, fears of introducing formalized techniques associated with the commercial sector, irregular work modes of volunteers and other employees of non-governmental entities organizations and the lack of time connected with it.
PL
Mentoring to proces wymiany wiedzy, doświadczeń oraz wartości między bardziej a mniej doświadczonym członkiem organizacji. Bywa on wykorzystywany w podmiotach biznesowych, ale zdaniem autorów warto wskazać jego potencjalną użyteczność w sferze non profit. Może on przyczyniać się do zwiększania efektywności działania organizacji trzeciego sektora, zarówno pośrednio, poprzez podnoszenie kompetencji kadry, jak i bezpośrednio – w pracy z beneficjentami. W artykule zaprezentowano model mentoringu formalnego w organizacjach non profit. Składa się z 11 etapów i uwzględnia specyfikę omawianych podmiotów, np. ograniczenia finansowe, deficyt mentorów znających specyfikę sfery non profit, obawy przed wprowadzaniem sformalizowanych technik kojarzonych ze światem biznesu, nienormowany tryb pracy wolontariuszy oraz innych pracowników omawianych organizacji i związany z tym brak czasu.
Czasopismo
Rocznik
Strony
188--208
Opis fizyczny
Bibliogr. 60 poz., rys., tab.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań. :Warszawa Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • 2. Allen, T.D., Finkelstein, L.M., Poteet, M.L. (2009). Designing Workplace Mentoring Programs: An EvidenceBased Approach. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • 3. Baran M. (2016). Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora. Nauki o Zarządzaniu. No. 2. pp. 22-32.
 • 4. Bąk, M., Bednarz, P. (2013). Zostań mentorem. Warszawa: Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • 5. Bogacz-Wojtanowska, E. (2009). Zatrudnienie w trzecim sektorze: możliwości i perspektywy. In: Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (eds.). Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych (pp. 15-25). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • 6. Bogdanova, M. (2008). Cross-national mentoring NGOs in transition societies: field research and developments in Bulgaria, Journal of Business Economics and Management. Vol. 9. pp.145-154.
 • 7. Bronznick, S., Goldenhar, D. (2009). Flexibility and More Mentors Will Expand the Number of Female Nonprofit CEO’s, Chronicle of Philanthropy, Tom 22, No. 3, p. 39.
 • 8. Budzewski, M. (2015). Skuteczny dobór pary mentoringowej. https:// www.kadry.abc.com.pl/artykuly/skuteczny-dobor-pary-mentoringowej, 71892.html (10.07.2018 – access date).
 • 9. Clutterbuck, D. (2002). Każdy potrzebuje mentora, Warszawa: PETIT.
 • 10. Codreanu, A. (2012). Mentoring as an in-house program in romanian nonprofit establishments some challenges and opportunities. Defense Resources Management in the 21st Century, The 7th scientific Conference with international attendance organized by the Regional Department of Defense Resources Management Studies. 15th of November, 2012. Braşov.
 • 11. Czechowska-Frączak, M. (2013). Inspirujący lider. Jak wspierać pracowników, aby osiągali ambitne cele przy ograniczonych zasobach? Personel i Zarządzanie, No. 5, pp. 9-12.
 • 12. Drucker, P. (1995). Zarządzanie organizacją pozarządową - teoria i praktyka. Warszawa: FW Program Phare NGOs.
 • 13. Engelbrecht, L.K. (2012). Coaching, Mentoring and Consultation: The Same but Different Activities in Supervision of Social Workers in South Africa? Social Work, No. 48(3), pp. 357-368.
 • 14. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (2015). Mentoring. Innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych, http://www.mentoring.fundacjacp. org/images/news/podrecznik/Podrecznik_Mentoring_innowacyjna_metoda_aktywizacji.pdf (13.07.2018 - access date).
 • 15. Hafford-Letchfield, T., Chick, N. (2006). Talking across purposes: the benefits of an interagency mentoring scheme for managers working in health and social care settings in the UK. Work Based Learning in Primary Care, No.4, pp. 13-24.
 • 16. http://www.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/e-zbiory/eds (06.12.2018 – access date).
 • 17. http://www.ttx.pl/pl/co–robimy/ttx–mentoring/ (09.12.2018 – access date).
 • 18. https://scholar.google.pl/ (06.12.2018 – access date).
 • 19. https://www.ntcassoc.org/mentoring.asp (07.08.2017 - access date).
 • 20. Kapuścińska, M. (2012). Narzędzia diagnozy potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych Miasta Płocka, http://www.plock.eu/ajax,download,60. html (10.07.2018 – accesss date).
 • 21. Kram, K.E., Isabella, L.A. (1985). Mentoring alternatives: the role of peer relationships in career development, Academy of Management Journal, No. 1, pp. 110-132.
 • 22. Lignar–Paczocha, K. (2018). Coaching w organizacjach pozarządowych – wybrane zagadnienia i pogłębiona perspektywa coachów. Trzeci Sektor, No. 41, pp. 34-54.
 • 23. Luecke, R. (2006), Coaching i mentoring, jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki. Warszawa: MT Biznes.
 • 24. Mazur, K. (2008). Mentoring jako narzędzie kształtowania kompetencji (komunikat ze studiów nad literaturą). In: Witkowski, S.A., Listwan, T. (eds.). Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (pp. 109-117). Warszawa: Difin.
 • 25. McGeorge, C., Stone-Carlson, T. (2010). Social Justice Mentoring: Preparing Family Therapists for Social Justice Advocacy Work. Michigan Family Review. No. 14, pp. 42-59.
 • 26. Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit, https://mindts.fi les.wordpress.com/2010/01/mind-ts-konspekt-szkolenia. pdf (07.08.2017 - access date).
 • 27. Mesjasz, J. (2013). Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum Oświatowe. No. 2(49), pp. 73-88. http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41 (18.02.2016 - access date).
 • 28. Momoh, G.T., Oluwasanu, M.M., Oduola, O.L., Delano, G.E., Ladipo, O.A. (2015). Outcome of a reproductive health advocacy mentoring intervention for staff of selected, non–governmental organisations in Nigeria. Health Services Research. Vol. 15, Iss. 1, pp. 1-9, DOI: 10.1186/s12913-015-0975-0.
 • 29. Moorcroft, M., Crick, M.A. (2014). A guide to mentoring. Auckland: University of Auckland.
 • 30. Myjak, T. (2016). Rozwijanie potencjału pracowników poprzez mentoring w organizacji opartej na wiedzy, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, T. 8, No. 2, pp. 137-149.
 • 31. Nowak, A. (2013), Wprowadzenie do mentoringu. Mentoring w przedsiębiorstwie. In: Kośmicka, M., Kośmicki, S., Nowak, A. Podręcznik mentora (pp. 8-16), Poznań: Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki.
 • 32. Nyamori, S. (2015). The effect of workplace mentoring on employee performance: a case study of SOS Children’s Villages, United States International University Africa, http://erepo.usiu.ac.ke/11732/1487 (01.12.2018 - access date).
 • 33. Parsloe, E. (1998). Coaching i mentoring. Warszawa: PETIT.
 • 34. Parsloe, E., Wray, M. (2002). Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 35. Pegg, M. (1999). The Art of Mentoring, Industrial and Commercial Training, Vol. 31, No. 4, pp. 136-141.
 • 36. Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
 • 37. Petersen, L., Walke, J. (2012). Implementing a mentoring model for teachers in the tertiary education environment, https://akoaotearoa.ac.nz/download/ng/file/group-6/implementing-a-mentoring-model-for-teachers-in-thetertiary-education-environment.pdf (08.08.2017 - access date).
 • 38. Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw. Raport cząstkowy z warsztatów kreatywnych. Warszawa. https://badania.parp.gov.pl/fi les/74/75/726/19445.pdf (10.07.2018 - access date).
 • 39. Promentor, HRM Partners (2016). Mentoring w praktyce. Warszawa. https://www.promentor.pl/wp-content/uploads/2017/03/PROMENTOR_Raport_z_badania_Mentoring_w_praktyce_2016.pdf (16.04.2019 - access date).
 • 40. Rhodes, J., Lowe, S. (2008). Youth Mentoring and Resilience: Implications for Practice. Child Care in Practice, Vol. 14, No. 1, pp. 9-17.
 • 41. Rube, K., Veatch, M., Huang, K., Sacks, R., Lent, M., Goldstein, G., Lee K. (2014). Developing built environment programs in local health departments: lessons learned from a nationwide mentoring program. Am J Public Health., No.104, pp. 10-18.
 • 42. Safi, A., Burrell, D.N. (2007). The role of mentoring in succession planning and talent in non-profit and governmental organizations. International Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 5, pp. 167-173.
 • 43. Salamon, L.M., Anheier, H.K. (1997). Defining the nonprofit sector. A cross-national analysis. Manchester and New York: Manchester University Press.
 • 44. Simkins, T., Coldwell, M., Caillau, I., Finlayson, H., and Morgan, A. (2006). Coaching as an in-school leadership development strategy: experiences from Leading from the Middle. Journal of In-Service Education, Vol. 32, No.3, pp. 321-340.
 • 45. Sloman, M. (2010). Nowe zjawiska w świecie szkoleń. Warszawa: ABC Wolters Kluwer business.
 • 46. Smith, W.J., Howard, J. T., Harrington, K. V. (2005). Essential Formal Mentor Characteristics and Functions in Governmental and Non-Governmental Organizations from the Program Administrator’s and the Mentor’s Perspective. Public Personnel Management, Vol. 34, No. 1, pp. 31-58.
 • 47. Smyczek, S. (2016). Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku. In: Czakon, W. (ed.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 332-350). Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • 48. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Poznań: Książka i Wiedza.
 • 49. Stankiewicz, J., Bortnowska, H., Seiler, B. (2018). Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy poprzez mentoring. Organizacja i Kierowanie, No. 4, pp. 11-35.
 • 50. Stankiewicz, J., Bortnowska, H. (2016). Intermentoring as a technique of sharing knowledge by employees of different generations (in light of the research results). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, No. 4, pp. 47-62, DOI:10.5604/01.3001.0009.5495.
 • 51. Stankiewicz, J., Bortnowska, H., Seiler, B. (2017). Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań). General and Professional Education, No. 4, pp. 36-42, DOI: 10.26325/genpr.2017.4.6.
 • 52. Stankiewicz, J., Łychmus, P., Bortnowska, H. (2018). Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku). w recenzji.
 • 53. Stankiewicz, J., Moczulska, M., Seiler, B. (2018). Conditions and nature of coopetition of for-profit and non-profit organizations. In: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands: proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People. Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science “Cognitione”, pp. 111-126.
 • 54. Störmann, S., von der Borch, P., Dimitriadis, K., Meinel, F., Reincke, M., Fischer, M. R. (2009). Mentoring relationships: An innovative approach to finding the perfect match, https://www.researchgate.net/publication/260037625_Mentoring_relationships_An_innovative_approach_to_finding_the_perfect_match (12.07.2018 - access date).
 • 55. Szmyt–Boguniewicz, A., Romanowski, M. (2012). Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, Wrocław, www.sektor3.wroclaw.pl/wp–content/uploads/.../SEKTOR3_zarzadzanie_w_ngo.pdf (19.05.2018 - access date).
 • 56. Thompson, A., Greeson, J., Brunsink, A. (2016). Natural mentoring among older youth in and aging out of foster care: A systematic review. Children and Youth Services Review, No. 61, pp. 40-50, DOI: 10.1016/j.childyouth.2015.12.006.
 • 57. UIC Human Resources (2010). Mentoring Resource Guide, https://www.hr.uic.edu/UserFiles/.../uic_mentoring_guide.pdf (08.08.2017 - access date).
 • 58. Washington, D. (2011). Mentoring and Career Progression in the Nonprofit Sector. Leadership & Organizational Management Journal, Iss. 1, pp. 50-62.
 • 59. Zachary, L. (2000). The Mentor’s Guide, San Francisco: Jossey Bass.
 • 60. Zajączkowska, A., Gałusa, H., Gotowczyc, A. (2016). Vademecum mentoringu, Gdańsk: Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d9b83cc6-51ef-4ec2-9689-61e2e255b54a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.