Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9b347fc-b3b4-4ba6-92ae-049fde25d3c0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Recykling odpadów kompozytów polipropylenowych pojazdów samochodowych

Autorzy Tartakowski, Z.  Burzyński, M.  Mydłowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recycling of composite polypropylene waste of automotive parts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tworzywa polimerowe są jednym z ważniejszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych. Ich udział już przekracza 20% łącznej masy pojazdu. Istniejące ustawy EU w zakresie recyklingu pojazdów samochodowych nakładają na recyklerów obowiązek odzysku stosowanych w pojazdach materiałów polimerowych. Przeprowadzono badania nad możliwością recyklingu materiałowego elementów samochodowych wytworzonych z kompozytów polipropylenowych. Wykonano badania wybranych właściwości przetwórczych oraz fizycznych materiałów recyklatowych. Określono wpływ składu materiałowego badanych materiałów na ich właściwości. Stwierdzono, że kompozyty recyklatowe mogą być zastosowane na wyroby techniczne.
EN Polymers materials are one of the most important materials used in automotive vehicles. Their share already exceeds 20% of the total vehicle weight. Existing EU law with regard to the recycling of motor vehicles, talking that people who uses recyclings are required to recycle used polymers materials in vehicles. Research on the possibility of material recycling of post-consumer waste components made of polypropylene composites was conducted. Research on selected processing properties and physical recyclable materials was performed. The impact of the material composition of the materials tested was determined. It has been found that recyclable composites can be applied to technical products.
Słowa kluczowe
PL kompozyty polipropylenowe   recykling   PP+EPDM   PVB  
EN recycling   motor vehicles   composite polypropylene   PVB   PP+EPDM  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 121--124
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Tartakowski, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
autor Burzyński, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
autor Mydłowska, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
Bibliografia
1. Plastics and polymer composites in light vehicules. Economics&Statistics Department American chemistry Council. July 2016
2. http://autokult.pl/4985,materialy-konstrukcyjne-w-nowoczesnych-pojazdach-samochodowych-cz-1.
3. Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000r w sprawie pojazdów wycofancyh z eksploatacji.
4. Tartakowski, Z., Wybrane aspekty przetwórcze i eksploatacyjne wieloskładnikowych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2009.
5. Tartakowski Z., Trybuła D., Mydłowska K.: Recykling wielowarstwowych materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach samochodowych, Czasopismo „Autobusy” nr. 6/2015
6. Grabacz T. Sikora J.W.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Politechnika Lubelska, Lublin 2012
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9b347fc-b3b4-4ba6-92ae-049fde25d3c0
Identyfikatory