Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9b15624-2cfa-478c-af27-fa930219024d

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Conventional and unconventional oil and gas resources – present and future prospects

Autorzy Philp, R. P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
PL Konwencjonalne i niekonwencjonalne zasoby złóż ropy i gazu – stan aktualny i perspektywy na przyszłość
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The oil and gas industry is somewhat in a state of flux at the present time, driven by a variety of economic factors beyond the control of many companies. However as we also know there is no real shortage of oil or gas from either conventional or unconventional sources. Exploration activity in the US has slowed dramatically. So what are the prospects for the future? Opportunities for the future abound in many different areas, both conventional and unconventional oil and gas. This paper will review and discuss major advances in exploitation of these resources and areas that are suitable for collaborative research efforts between groups in Poland and the US. One area that will be discussed is the integration of various geochemical concepts into sequence stratigraphic models. This is particularly important in prospects were horizontal drilling is being used. It provides information of the facies that will be most productive and also an understanding on the origin of these facies that can be extrapolated to other parts of the basin or prospects. So the presentation will focus on topics such as those as well as an evaluation of other areas that should be investigated in the future that will be useful in exploration activity.
PL Przemysł poszukiwań ropy i gazu przeżywa obecnie stan zawahania spowodowany szeregiem czynników ekonomicznych niekontrolowanych przez firmy naftowe. Jednak jak wiadomo, obecnie nie występują niedobory rynkowe ropy i gazu ze źródeł konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych. Działalność poszukiwawcza w Stanach Zjednoczonych uległa obecnie znacznemu zahamowaniu. Jaka jest więc perspektywa na przyszłość? Szans jest wiele, zarówno w rejonach poszukiwań konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. W niniejszej pracy dokonano przeglądu i dyskusji nad głównymi postępami w zakresie eksploatacji tych złóż oraz tematów dogodnych do wzajemnej współpracy naukowej grup badawczych z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z nich będzie możliwość integracji różnych koncepcji geochemicznych z modelami stratygrafii sekwencji. Jest to szczególnie znaczące na obszarach, gdzie stosowana jest technika wierceń horyzontalnych. Technika ta dostarcza informacji nt. rozprzestrzenienia najbardziej produktywnych facji oraz zrozumienia genezy ich powstania, która ma doprowadzić do ekstrapolacji ich występowania na inne strefy basenu lub obszaru poszukiwawczego. Prezentacja skupi się na wyżej wspomnianych tematach oraz na ocenie innych zagadnień, które powinny zostać w przyszłości przebadane, co będzie przydatne w trakcie prac poszukiwawczych.
Słowa kluczowe
PL złoża ropy naftowej i gazu ziemnego   złoża konwencjonalne   złoża niekonwencjonalne  
EN oil and gas reservoirs   conventional reservoirs   unconventional reservoirs  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 67--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor Philp, R. P.
  • School of Geology and Geophysics, University of Oklahoma, Norman
Bibliografia
Uwagi
Artykuł w części: Referaty plenarne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9b15624-2cfa-478c-af27-fa930219024d
Identyfikatory