Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d984d84e-4940-4899-bd42-8c8fcd57266b

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Interakcyjna nośność na ścinanie profilowanego środnika belki stalowej w warunkach pożaru

Autorzy Maślak, M.  Łukacz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Interactive shear resistance of corrugated web for steel beam exposed to fire
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaproponowano i przedyskutowano odniesiony do warunków pożaru rozwiniętego sposób szacowania nośności na ścinanie środnika belki stalowej wykonanego z blachy profilowanej. Porównano dwa alternatywne podejścia obliczeniowe: pierwsze – polegające na odpowiednim uogólnieniu tradycyjnego algorytmu normowego stosowanego w rozważaniach dotyczących podstawowej sytuacji projektowej, i drugie, rekomendowane przez autorów, uwzględniające potencjalną interakcję lokalnej i globalnej postaci utraty stateczności miejscowej ścianki środnika. Zdefiniowano i wykalibrowano współczynniki niestateczności skojarzone z prezentowanymi schematami obliczeń.
EN The methodology helpful in the evaluation of shear resistance of corrugated web for steel beam exposed to fire was proposed and discussed in detail. Two alternative design approaches were compared one to the other: the first one – basing on the suitable generalization of traditional standard algorithm, commonly used for safety analysis related to persistent design situation, without any fire influence, and the second, recommended by the authors, according to which the potential interaction between local and global web panel instability modes is considered. Adequate instability coefficients, accurate for presented design assessments, were specified and calibrated.
Słowa kluczowe
PL nośność na ścinanie   warunki pożarowe   środnik profilowany   belka stalowa   stateczność   utrata stateczności  
EN shear resistance   fire conditions   profiled web   steel beam   stability   stability loss  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2014
Tom R. 70, nr 1
Strony 47--51
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il.
Twórcy
autor Maślak, M.
  • Politechnika Krakowska
autor Łukacz, M.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Maślak M., Łukacz M.: Normowa ocena nośności stalowych belek z falistym średnikiem uogólniona na przypadek pożaru. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 276, 2011, Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 58 (3/11/11).
[2] PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-5: Blachownice,
[3] PN-EN 1993-1-2: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2; Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru.
[4] PN-EN 1991-1-2: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
[5] Eldib M.E.A.-H.: Shear buckling strength and design of curved corrugated steel webs for bridges. “Journal of Constructional Steel Research”, 65, 2009.
[6] Jiho Moon, Jongwon Yi, Byung H. Choi, Hak-Eun Lee: Shear strength and design of trapezoidally corrugated steel webs. “Journal of Constructional Steel Research”, 65, 2009.
[7] Easley J.T.: Buckling formulas for corrugated metal shear diaphragms. “Journal of the Structural Division”, ASCE, ST7, 101, 1975.
[8] Abbas H.H.: Analysis and design of corrugated web l-girders for bridges using high performance steel. Ph.D. dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 2003.
[9] Elgaaly M., Hamilton R.W., Seshadri A.: Shear strength of beams with corrugated webs. “Journal of Structural Engineering”, 122(4), 1996.
[10] Jongwon Yi, Heungbae Gil, Kwangsoo Youm, Hakeun Lee: lnteractive shear buckling behavior of trapezoidally corrugated steel webs. "Engineering Structures”, 30(6), 2008.
[11] Sause R., Braxtan T.N.: Shear strength of trapezoidally corrugated steel webs, “Journal of Constructional Steel Research”, 67, 2011.
[12] Kuchta K.: Nośność i sztywność blachownic o falistych średnikach. Praca doktorska. Politechnika Krakowska. 2004.
[13] Gierczak J.: Ocena nośności dwuteowników spawanych ze środnikiem z blach profilowanych na zimno. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 7/2012.
[14] Maślak M., Łukacz M.: lnteractive shear resistance of corrugated web in steel beam exposed to fire, w: Wald F. et al. (Eds.): Proceedings of 3rd International Conference Application of Structural Fire Engineering, Prague, Czech Republic, April 19-20, 2013.
[15] Driver R.G., Abbas H.H., Sause H.: Shear behaviour of corrugated web bridge girder. “Journal of Structural Engineering”, 132(2), 2006.
[16] Abbas H.H., Sause R, Driver R.G.: Shear strength and stability of high performance steel corrugated web girders. Proceedings of Structural Stability Research Council Conference. Seattle, Washington, USA, 2002.
[17] Hiroshi Shiratoni. Hiroyuki Ikeda, Yohiaki Imai, Koichi Kano: Flexural shear behaviour of composite bridge girder with corrugated steel webs around middle supports. Japan Society of Civil Engineers J, 724(1-62), 2003.
[18] EI-Metwally A.S.: Pre-stressed composite girders with corrugated steel webs. Thesis for degree of master, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada, 1998.
[19] Sayed-Ahmed E.Y.: Behaviour of steel and composite girders with corrugated steel webs. “Canadian Journal of Civil Engineering”, 28, 2001.
[20] Eldib M.E.A.-H.: Buckling analysis of beams with corrugated webs, w: Proceedings of the 5lh International Conference on Civil and Architecture Engineering (ICCAE), November 23-25, 2004, Cairo, Egypt.
[21] Maślak M., Łukacz M.: Shear buckling resistance of steel beam with trapezoidally corrugated web exposed to fire. Proceedings of International Jubilee Conference UACEG 2012: Science & Practice, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bułgaria, November 15-17, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d984d84e-4940-4899-bd42-8c8fcd57266b
Identyfikatory