Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d97e44bf-0c25-4a59-ae9e-7fc110c50bd3

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Źródła efektywności rozwiązań opartych na współpracy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, w ramach łańcucha dostaw, wdrażanych w Kompanii Węglowej S.A.

Autorzy Cieśla, C.  Urbańczyk, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Factors determining efficiency of solutions on the basis of co-operation between the Buyer and the Seller within the framework of supply chain implemented in Kompania Weglowa SA
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano projekty realizowane w Kompanii Węglowej S.A. przy współudziale firmy COIG S.A. dostawcy oprogramowania ERP, których celem jest optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw. Projekty dotyczą elektronizacji procesów wywoływania dostaw (zamówienia elektroniczne), uruchomienia składów konsygnacyjnych w zakresie obudów chodnikowych oraz pilotażowego wdrożenia instrumentu VMI (Vendor Managed Inwentory) zarządzanie zapasami przez dostawcę na rzecz odbiorcy. Opisane w artykule rozwiązania, mają na celu eliminowanie kolejnych obszarów i procesów nie objętych wsparciem systemów informatycznych oraz usprawniających gromadzenie, przetwarzanie i przepływy informacyjne zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w ramach komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.
EN This paper presents the projects performed in Kompania Weglowa SA in co-operation with COIG SA, the supplier of ERP software, aiming at the optimization of processes in the supply chain. These projects concern the electronization of delivery call (e-orders), activation of consignment warehouses in the field of gallery linings as well as the implementation of VMI (Vendor Managed Inventory) tool, the stock management by the Seller in favour of the Buyer. The solutions described in this paper, are aimed at the reduction of further processes and fields not included in the systems of IT support and those which enhance gathering, processing and flows of information, both inside and outside a company.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   zamówienia elektroniczne   magazyny konsygnacyjne   VMI – Vendor Managed Inwentory  
EN supply chain   e-order   consignment warehouse   vendor managed inwentory (VMI)  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 41--45
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys.
Twórcy
autor Cieśla, C.
  • COIG S.A, Katowice
autor Urbańczyk, J.
  • Centrum Logistyki Materiałowej, Kompania Węglowa S.A.
Bibliografia
1. Ciesielski M. i inni: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Wyd. 1. Warszawa Wyd. PWE 2009.
2. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd.1. Gliwice Wyd. Helion 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d97e44bf-0c25-4a59-ae9e-7fc110c50bd3
Identyfikatory