Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9693435-7c65-4c9a-a8b3-225fe3ce468f

Czasopismo

Modelling and Optimization of Physical Systems

Tytuł artykułu

Influence of force loading the pressure beam on stress distribution in the bundle of sheets subjected to the cutting process

Autorzy Kaczmarczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ siły obciążającej belkę dociskową na rozkład naprężeń w pakiecie blach poddawanym procesowi cięcia
Konferencja International Seminar of Applied Mechanics (17 ; 13-15.09.2013 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this paper, the results of the analysis of a preliminary state of stress caused by loading the pressure beam in bundles of steel sheets have been presented. The elaborated physical models and corresponding to them mathematical models were subjected to numerical calculations using the finite element method and the professional Computer system MSC.Patran with computational module called MSC.Marc. The results of calculations are presented in the form of contour maps of stress and courses of stress versus a height coordinate of the bundle along the eutting line.
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wstępnego stanu naprężenia w pakietach blach stalowych wywołanego obciążeniem belki dociskowej. Opracowane modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne poddawano obliczeniom numerycznym stosując metodę elementów skończonych i wykorzystując profesjonalny system komputerowy MSC.Patran z modułem obliczeniowym MSC.Marc. Wyniki obliczeń zestawiono w postaci warstwic stanu naprężenia oraz przebiegów naprężenia w funkcji współrzędnej wysokości pakietu na linii cięcia.
Słowa kluczowe
PL metoda elementów skończonych   gilotyna   wstępny stan naprężenia  
EN finite element method   guillotine   preliminary state of stress  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Czasopismo Modelling and Optimization of Physical Systems
Rocznik 2013
Tom z. 12
Strony 33--38
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Kaczmarczyk, J.
Bibliografia
1. Arrazola P. J., Arriola I., Davies M. A.: Analysis of the Influence of Tool Type, Coatings, and Machinability on the Thermal Fields in Orthogonal Machining of AISI 4140 Steels. “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 85-88.
2. Atkins T.: The Science and Engineering of Cutting, The Mechanics and Processes of Separating, Scratching and Puncturing Biomaterials, Materials and Non-metals, “Elsevier Ltd” (2009).
3. Bathe K. J.: Finite Element Procedures, “Prentice Hall”, Englewood Cliffs, New Jersey 1998.
4. Bouzakis K. D., Gerardis S., Katirtzoglou G., Makrimallakis S., Bouzakis A., Cremer R.. Fuss H. G.: Application in Milling of Coated Tools with Rounded Cutting Edges after the Film Deposition. “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 61-64.
5. Grzesik W.: Fundamentals of Machining of Metal Materials. “WNT”, Warsaw 1998 (in Polish).
6. Kaczmarczyk J., Gąsiorek D., Mężyk A., Skibniewski A.: Connection Between the Defect Shape and Stresses which Cause it in the Bundle of Sheets Being Cut on Guillotines. “Modelling and Optimization of Physical Systems”, Gliwice 2007, 81-84.
7. Kaczmarczyk J.: Force Measurement in the Cutting Tool of a Prototypical Guillotine. National Instruments, In-Depth Solutions with Graphical System Design in Eastern Europe . 2012, 63-65.
8. Kaczmarczyk J.: Gilotyna i sposób cięcia pakietów blach. Zgłoszenie patentowe nr P.400276, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
9. Kaczmarczyk J.: Modelling of Defects Occurring on a Cutting Tool During Cutting on a Guillotine, Engineer Modelling, vol. 9, no 40, Gliwice 2010, 117-124 (in Polish).
10. Lazoglu I., Manav C., Murtezaoglu Y.: Tool Path Optimization for Free Form Surface Machining. “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 101-104.
11. Ranganath S., Guo C., Hegde P.: A Finite Element Modeling Approach to Predicting White Layer Formation in Nickel Superalloys, “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 77-80.
12. Shaw M. C.: Metal Cutting Principles. “Oxford University Press“ 2005.
13. Smith S., Woody B., Barkman W., Tursky D.: Temperature Control and Machine Dynamics in Chip Breaking using CNC Toolpaths. “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 97-100.
14. Umbrello D.. Filicc L.: Improving Surface Integrity in Orthogonal Machining of Hardened AISI 52100 Steel by Modeling White and Dark Layers Formation, “CIRP Annals - Manufacturing Technology”, Vol. 58 (2009) 73-76.
15. Zboiński G., Ostachowicz W.: Finite Element Algorithm for Non-linear Contact Problem of Linear Elasticity XI Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Kielce, Cedzyna, Poland 11-14 May 1993, p. 1001-1007.
16. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.: The Finite Element Method, “Butterworth-Heinemann”, Oxford. Auckland Boston, Johannesburg, Melborne, New Delhi 2000.
17. http://www.schneider-engineering.ch
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9693435-7c65-4c9a-a8b3-225fe3ce468f
Identyfikatory