Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d8c7c7ea-0172-4f03-bbe9-fb753058cb2b

Czasopismo

Builder

Tytuł artykułu

Rozważania o przestrzeniach publicznych

Autorzy Budzyński, Marek  Ilmurzyńska, Krystyna 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Considerations on public spaces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem artykułu są rozważania o podstawach funkcjonowania przestrzeni publicznej we współczesnym mieście wobec zaniku tradycyjnych sposobów użytkowania tej przestrzeni, które uformowały historyczne miasta. Przestrzeń publiczna może być odczytywana jako istota mitu miasta tradycyjnego lub jako istota mitu miasta zwartego – metropolii. Obydwa mity stanowią podstawę nowych dróg rozwoju miejskiej przestrzeni publicznej: lokalną i globalną. W Warszawie największy potencjał życia społecznego wydają się mieć przestrzenie uznawane za „nieurządzone” i „niezagospodarowane”, lecz intensywnie użytkowane, o wyrazistej funkcji społecznej. Mają one potencjał wytworzenia formy miejskiej przestrzeni publicznej, o ile będzie ona syntezą istniejących sposobów użytkowania. Równolegle z rozwojem lokalnych przestrzeni publicznych poza centrum miasta należy zapewnić w nich miejsce dla globalizacji.
EN The scope of the article is the basis for contemporary urban public space in the face of diminishing of traditional ways of its functioning. The public space can be read as the essence of the myth of traditional historical city or of the myth of a compact city – metropolis. These two myths are the origin of the two basic ways of developing modern public spaces: local and global. As can be observed in Warsaw, the social potential moved to the random spaces surrounding the public transport stops. It is possible to create new living urban public space there, provided it synthesizes current functions.
Słowa kluczowe
PL przestrzeń publiczna   społeczność miejska   przestrzeń miejska   metropolia   globalizacja  
EN public space   urban community   urban space   metropolis   globalization  
Wydawca PWB MEDIA Zdziebłowski sp.j.
Czasopismo Builder
Rocznik 2019
Tom R.23, nr 9
Strony 8--11
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Budzyński, Marek
autor Ilmurzyńska, Krystyna
Bibliografia
[1] Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 210.
[2] Drzewiecki H., Ład, [w:] Podstawy i bariery rozwoju Warszawy, Warszawa, OW SARP 2000, s. 35-42.
[3] Staniszkis M., Planowanie. Odnowa, Autoportret 1(56) 2017, s. 36-43.
[4] Budzyński M., Utrzymanie życia jako podstawowa wartość przestrzeni miast, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Marudowicz, Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 2010.
[5] Springer F., Miasto archipelag, Karakter, Kraków 2016.
[6] Brylski P., Plac Europejski, https://placewarszawy.pl/pl/plac-europejski/plac/5, dostęp: 15.07.2019.
Uwagi
Artykuł umieszczony w części "Builder Science"
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d8c7c7ea-0172-4f03-bbe9-fb753058cb2b
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0013.3424