PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Etapy rekultywacji gruntów po odkrywkowej działalności górniczej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Stages of reclamation of land after open-pit mining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł opisuje fazy (etapy) rekultywacji gruntów po działalności górniczej, podejmując w tym zakresie próbę rozstrzygnięcia, czy likwidacja wyrobiska stanowi element rekultywacji, a także przybliża przepisy prawne, piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe odnoszące się do tej tematyki.
EN
The article attempts at defining the mutual relations between the reclamation of post-mining land and the liquidation of a mining pit. This issue has not been explicitly determined in legislation, which can lead to essential discrepancies in interpretation. An analysis of the rules of law, literature, court rulings and Polish Standards has led to a conclusion that post-mining land reclamation is usually an element of the liquidation of a mining pit, and that reclamation itself can be carried out both during and after completing its extraction. The article further described the model phases (stages) of post-mining land reclamation and contains a de lege ferenda postulate for specifying the provisions for mining authority supervision and control of the process of post-mining land reclamation in terms of limiting the scope of supervision and control to preparatory and basic (technical) reclamation.
Rocznik
Tom
Strony
24--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor
 • Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Balwicka-Szczyrba M., Karaszewski G., Sylwestrzak A.: Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • 2. Dulewski J., Uzarowicz R.: Rekultywacja w odniesieniu do podstawowych zasad gospodarki, ewidencji i użytkowania gruntów, WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie, s. 123, http://warsztatygornicze. pl/wp-content/uploads/2005-10.pdf.
 • 3. Kasztelewicz Z.: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Wyd. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków 2010.
 • 4. Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 • 5. Manczarski P., Grabowski Z.: Wytyczne w zakresie wymagań dla procesów rekultywacji, w tym makroniwelacji, prowadzonych przy użyciu odpadów. Wyd. Ministerstwo Środowiska, 2008, https://archiwum.mos.gov.pl/ g2/big/2009_07/ab8b4cae508b9d2ee 9154227a8f7ec5a.pdf.
 • 6. Polska Norma PN-G-07800: Górnictwo odkrywkowe. Rekultywacja. Ogólne wytyczne projektowania.
 • 7. Rakoczy B. (red.): Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. LEX, 2015.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania (Dz. U. Nr 90 poz. 1010).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).
 • 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 2293).
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796).
 • 15. Strzałkowski P., Kaźmierczak U.: Zakres prac rolnego i leśnego kierunku rekultywacji w kopalniach górnictwa skalnego. Mining Science 2014, nr 21, s. 205.
 • 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z póżn. zm.).
 • 17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.)
 • 18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).
 • 20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).
 • 21. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849, z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.).
 • 23. Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1995 r., III ARN 11/95, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • 24. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 września 2012 r., I SA/Rz 442/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • 25. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 maja 2016 r., II SA/Bk 79/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (nieprawomocny).
 • 26. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 listopada 2011 r., I SA/Kr 1536/11, LEX nr 1119644.
 • 27. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 października 2013 r., II SA/Ol 607/13, LEX nr 1390171.
 • 28. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2015 r., I SA/Rz 1027/15, LEX nr 1948154.
 • 29. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2005 r., III SA/Wa 1378/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d89f980d-f6e1-4a75-974f-0c7b4a2e0e1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.