Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d87085cf-fb8b-49f7-a940-917265c3b26d

Czasopismo

Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie

Tytuł artykułu

Założenia systemu transportowego w odniesieniu do transportu zewnętrznego kruszyw

Autorzy Stachowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assumptions of the transportation system in reference to the external transport of aggregates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zróżnicowane potrzeby transportowe są pochodną różnorodnych procesów produkcyjnych i związanego z nimi przemieszczania ładunków. Rozwój poszczególnych gałęzi transportu można także oceniać na podstawie udziału w nich wyspecjalizowanych technologii przewozowych. Transport, który odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju, daje możliwości dużego udziału w przewozach tych gałęzi transportu, które w stopniu najmniejszym oddziałują na środowisko. Dotyczy to również przewozu kruszyw.
EN Diversified transportation needs derive from various production processes and the associated transportation of cargo. The development of particular modes of transport can also be assessed on the basis of the share of specialized transportation technologies. Transport which corresponds to the principles of sustainable development provides opportunities for a large share of these modes of transport which impact the environment the least. This also applies to the transportation of aggregates.
Słowa kluczowe
PL transport zewnętrzny kruszyw   transport drogowy   transport wodny   transport kolejowy   transport kruszyw  
EN external transport of aggregates   road transport   water transport   rail transport   transport of aggregates  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 104--107
Opis fizyczny fot.
Twórcy
autor Stachowski, M.
Bibliografia
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d87085cf-fb8b-49f7-a940-917265c3b26d
Identyfikatory