Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d82aa9f9-b012-4ccb-8331-128c0f9940e1

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej

Autorzy Spławińska, M.  Zieliński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of traffic flow variability of heavy vehicles on fatigue life of road pavement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych wartości temperatury ekwiwalentnej obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. Analizie poddano trzy rodzaje konstrukcji asfaltowych nawierzchni podatnych w odniesieniu do KR 4 (nawierzchnie z podbudową z kruszywa niezwiązanego, z betonu asfaltowego oraz z mieszanek MCE wykonanych w recyklingu na zimno). Określono również typowe profile sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich, które umożliwiają rozłożenie ruchu na poszczególne miesiące roku.
EN Paper presents the influence of seasonal traffic flow variability of heavy vehicles and different values of equivalent temperature on fatigue life of pavement. Three types of flexible asphalt pavement construction with different base type (unbound aggregate mixture, asphalt concrete mixtures and cold recycled base) were analyzed. Typical profiles of seasonal traffic flow variability of heavy vehicles that allow the distribution of traffic on subsequent months were also defined.
Słowa kluczowe
PL pojazdy ciężkie   zmienność natężeń ruchu   trwałość zmęczeniowa nawierzchni drogowej   analiza skupień  
EN heavy vehicles   traffic flow variability   fatigue life of road pavement   cluster analysis  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 98--104
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Spławińska, M.
autor Zieliński, P.
Bibliografia
[1] AASHTO Guidelines for Traffic Data Programs, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1992
[2] Catalogue des Structures Types de Chaussées Neuves, Edition 1998, SETRA, LCPC
[3] Federal Highway Administration (FHWA). Traffic Monitoring Guide, 2001
[4] J. Judycki, P. Jaskuła, M. Pszczoła, D. Ryś, M. Jaczewski, J. Alenowicz, B. Dołżycki, M. Stienss, Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, WKiŁ, Warszawa 2014
[5] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP, Warszawa 2014
[6] Projekt katalogu przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2013
[7] Research and development of the Asphalt Institute’s Thickness Design Manual (MS-1). Ninth edition, The Asphalt Institute, Research Report No. 82-2, RR-82-2, August 1982
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43, Warszawa 1999
[9] D. Ryś, J. Judycki, P. Jaskuła, Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce. „Drogownictwo” 11/2014, s. 361–367
[10] M. Spławińska, Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Praca doktorska, Kraków 2013
[11] M. Spławińska, Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 1(103)/2014, s. 361-370
[12] A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom I, II, III, Kraków 2007
[13] A. Szydło, R. Wardęga, Wpływ ruchu na trwałość nawierzchni drogowych. Materiały z konferencji XLVII Techniczne Dni Drogowe, Szczyrk 13–15.10.2004
[14] Zbieranie, archiwizacja i analizy danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2008. Etap III. Analiza roczna i edycja wyników pomiarów prowadzonych w stacjach GR i PAT w roku 2009. Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d82aa9f9-b012-4ccb-8331-128c0f9940e1
Identyfikatory