PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zrównoważone zarządzanie działalnością biznesową w aspekcie ekologicznym : studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainable management of business in terms of ecologica : case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
Rocznik
Strony
349--359
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Marketingu
Bibliografia
 • 1. ADAMCZYK J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • 2. ADAMCZYK J., NITKIEWICZ T., 2007, Prognozowanie zrównoważonego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • 3. COHEN S., 2011, Sustainability Management, Columbia University Press, New York.
 • 4. FIEDOR B., CZAJA S., GRACZYK A., JAKUBCZYK Z., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • 5. GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • 6. KOROL J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 • 7. KURZAK A., 2014, Realizacja przez przedsiębiorstwo celów społecznych zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie”, nr 13.
 • 8. LEE K., CARTER S., 2009, Global Marketing Management, Oxford Univerity Press, New York.
 • 9. LUTHANS F., DOH J., 2009, International Management. Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, Irvin, New York.
 • 10. MULARSKA M., 2008, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce: Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Scholar, Warszawa.
 • 11. PABIAN A., 2011a, Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • 12. PABIAN A., 2013, Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
 • 13. PABIAN A., 2011b, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, [w:] A. Pabian (red.), Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, WWZPCz, Częstochowa.
 • 14. PIĄTEK Z., 2005,Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • 15. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, 1991, Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa.
 • 16. Report of the World Commission on Environment and Development, 11 december 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 • 17. ROGALL H., 2010, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • 18. TOCZYSKI W., ZAUCHA J.,2000, Profile rozwoju zrównoważonego, „Teoria ekonomii”, Gdańsk, nr 5/6.
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, Brzmienie od 25 stycznia 2014 r.).
 • 20. ZABŁOCKI G., 2002, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 21. http://www.unilever.com/ [15.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d7cb7f99-28a0-4fae-9a4b-7e88a59b3b38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.