Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d7c01403-74a0-4e8f-b45b-c16fc7035153

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Badanie zależności zapachowej jakości powietrza od zawartości zanieczyszczeń siarkowych z użyciem przystawki odorymetrycznej INiG – PIB

Autorzy Lisman, S.  Huszał, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Study on the scent of air quality of the concentration of sulfur contaminants with odorimeter snap
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniami jakości zapachowej powietrza atmosferycznego. Dokonano niezbędnego przeglądu literatury dotyczącej źródeł emisji zanieczyszczeń zapachowych powietrza atmosferycznego, metod poboru jego próbek, a także metod badania zapachu. W toku badań eksperymentalnych opracowano krzywe kalibracyjne wybranych zanieczyszczeń siarkowych powietrza dla analizatora chromatograficznego z detektorem elektrochemicznym. Przeprowadzono badania oznaczania intensywności zapachowej syntetycznych próbek powietrza atmosferycznego oraz zawartości zanieczyszczeń zapachowych w tych próbkach.
EN The article presents recent research on the scent quality of atmospheric air. The necessary review of literature concerning sources of emissions of scented air, methods of air sampling and methods for testing odor was made. In the experimental research, calibration curves for sulfur pollutants of air were developed by using a chromatographic analyzer with electrochemical detector. Studies were conducted for determining the intensity of synthetic air samples and the scent impurity content in these samples.
Słowa kluczowe
PL chromatografia gazowa   odory   zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  
EN gas chromatography   odors   air pollution  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 539--544
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lisman, S.
  • Zakład Nawaniania Paliw Gazowych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, szymon.lisman@inig.pl
autor Huszał, A.
  • Zakład Nawaniania Paliw Gazowych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, szymon.lisman@inig.pl
Bibliografia
[1] Huszał A.: Usuwanie THT z nawonionego gazu ziemnego, rozprowadzonego siecią przesyłową, z użyciem sorbentów ciekłych. Nafta-Gaz 2010, nr 5, s. 373-378.
[2] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 92-132.
[3] Lisman Sz., Huszał A.: Badania jakości zapachu gazów ziemnych przy użyciu przystawki odorymetrycznej INiG - PIE sprzężonej z analizatorem chromatograficznym wyposażonym w detektor elektrochemiczny. Nafta-Gaz 2015, nr 12, s. 13-17.
[4] Lisman Sz., Huszał A.: Dostosowanie prototypu przystawki odorymetrycznej sprzężonej z chromatografem gazowym do oznaczeń zapachowej jakości gazów. Nafta-Gaz 2015, nr 3, s. 190-194.
[5] Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Złowonne gazy w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 9, s. 12—16.
[6] Piskowska-Wasiak J.: Emisja zanieczyszczeń gazowych w procesie odsiarczania gazu ziemnego metodą IGNiG-Chelate. Nafta-Gaz 2012, nr 3, s. 191-201.
[7] Portal Samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zamiast-ustawy-antyodorowej-powstanie-kodeks-dobrych-praktyk-dla-samorzadow,69403. html (dostęp: wrzesień 2015).
[8] Sówka I.: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2011, nr 90 (55), s. 21-42.
[9] Szlęk M., Holewa J.: Optymalizacja metody oznaczania zawartości związków siarki występujących w paliwach gazowych. Nafta-Gaz 2015, nr 5, s. 308-313.
Akty prawne i normatywne:
[10] PN-EN 13725: 2007 Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.
[11] PN-EN ISO 8586:2014-03 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej.
[12] ST-IGG 0704:2014 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi.
[13] VDI 3880: 2011 Olfactometry - Static sampling.
Uwagi
Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Badanie zależności zapachowej jakości powietrza od zawartości zanieczyszczeń siarkowych z użyciem przystawki odorymetrycznej INiG — PIB — praca INiG — PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0054/WN/15/01, nr archiwalny: DK-4100-54/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d7c01403-74a0-4e8f-b45b-c16fc7035153
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.07