Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d7701d41-aae6-4e83-b0ae-bf073997d783

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Dobór warunków odzysku wody ze strumienia popłuczyn z instalacji wody basenowej

Autorzy Łaskawiec, E.  Dudziak, M.  Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selection of conditions of water recovery from the stream of washings from the swimming pool water system
Konferencja ECOpole’16 Conference (5-8.10.2016 ; Zakopane, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania zintegrowanego procesu: koagulacja-sedymentacja-nanofiltracja do oczyszczania popłuczyn z obiegu uzdatniania wody basenowej. Badania obejmowały ocenę wpływu warunków prowadzenia procesów wstępnych, tj. koagulacji (zakres dawek koagulantu 1,5-3,0 mg Al/dm3) oraz sedymentacji (przy czasie trwania 0,5-24 h) na własności transportowo-separacyjne membran nanofiltracyjnych. Porównawczo przeprowadzono proces nanofiltracji surowych popłuczyn. Obserwowano wyższą wartość objętościowego strumienia permeatu w trakcie procesu nanofiltracji dla popłuczyn po koagulacji (dawka koagulantu 1,5 mg Al/dm3). Stwierdzono znaczącą poprawę zdolności transportowych membrany wraz z wydłużeniem czasu sedymentacji (do 24 h). Cząsteczki osadów, które przyczyniały się do obniżenia wydajności filtracji popłuczyn po koagulacji, przy wyższej dawce koagulantu (3,0 mg Al/dm3), równocześnie spowodowały stopniowy wzrost zdolności separacyjnych membrany i utworzenie tzw. membrany wtórnej. Przy czym charakteryzowała się ona mniejszą porowatością niż membrana pierwotna. W badanym przypadku zastosowanie układu zintegrowanego pozwoliło na poprawę warunków transportowych membran nanofiltracyjnych, zmniejszenie stężenia glinu pozostałego oraz znaczną poprawę pozostałych parametrów fizykochemicznych (m.in. zmniejszenie ilości zawiesin ogólnych i obniżenie absorbancji w nadfiolecie UV254).
EN This study discusses the results of the preliminary tests use an integrated process coagulationsedimentationnanofiltration for the purification washings from swimming pool water treatment circulation. Studies included the effect of the terms and conditions of the preparatory process (coagulation where range of doses of coagulant 1.5-3.0 mg Al/dm3and sedimentation where the scope of duration 0.5-24 h) on the transport and separating properties nanofiltration membranes. Comparatively, the process of nanofiltration of raw washings has been performed. A higher value of volumetric permeate flux was observed during the nanofiltration process for washings after coagulation process with dose 1.5 mg Al/dm3. There has also been significant improvement in transport capacity of the membrane with increased sedimentation time (to 24 hours). The presence of sediment molecules, which contributed to the reduction of the process efficiency during filtration of washings after Edyta Łaskawiec, Mariusz Dudziak i Joanna 184 Wyczarska-Kokot coagulation with dose 3.0 mg Al/dm3, at the same time they caused a gradual increase in membrane separation capacity. A secondary membrane having a lower porosity than the primary membrane has been produced. The use of the integrated system has improved the transport conditions of the nanofiltration membranes, reduction of residual aluminium concentration, as well as significant improvements in other physicochemical parameters (inter alia reduction the amount of suspended solids and ultraviolet absorbance UV254).
Słowa kluczowe
PL proces zintegrowany   popłuczyny   nanofiltracja   koagulacja   instalacja wody basenowej  
EN integrated process   washings nanofiltration   coagulation   swimming pool water installation  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 177--184
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Łaskawiec, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, edyta.laskawiec@polsl.pl
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, mariusz.dudziak@polsl.pl
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, joanna.wyczarska-kokot@polsl.pl
Bibliografia
[1] Bodzek M. Inż Ochr Środ. 2013;16(1):5-37. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech5e2aa02ddfbf4125a676cf655c45b097/content/partContents/520d1a64-3646-304e-9b70-5d2634c1fa81.
[2] Bodzek M, Konieczny K. Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody. Bydgoszcz: Wydawnictwo Projprzem-Eko; 2005. ISBN 8392219406.
[3] Łaskawiec E, Madej M, Dudziak M, Wyczarska-Kokot J. J Ecol Eng. 2017;18(4):130-136. DOI: 10.12911/22998993/74282.
[4] Oatley-Radcliffe DL, Walters M, Ainscough TJ, Williams PM, Mohammad AW, Hilal N. Water Process Eng. 2017;19:164-171. DOI: 10.1016/j.jwpe.2017.07.026.
[5] Labban O, Liu Ch, Chong TH, Lienhard VJH. Membrane Sci. 2017;521(1):18-32. DOI: 10.1016/j.memsci.2016.08.062.
[6] Potter B, Wimsatt J. EPA Document, Method 415.3. (2005). https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?direntryid=103917.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d7701d41-aae6-4e83-b0ae-bf073997d783
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)017