Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d6da2584-fa3e-4962-89f9-f114322ab2d1

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Zmodyfikowany rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu

Autorzy Skrzypczak, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modified fuzzy expert system supporting inference on concrete quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jakość jest nieodłącznym parametrem procesu produkcji betonu towarowego. Zapewnienie dobrej jakości betonu wymaga podjęcia odpowiednich działań w wytwórni. Kontrola produkcji wg [1,3] obejmuje działania konieczne do uzyskania i zachowania właściwości betonu zgodnie z określonymi wymaganiami, w szczególności: • doboru materiałów; • projektowania betonu; • produkcji betonu; • weryfikacji i badań (składników mieszanki betonowej i betonu oraz sprzętu); • kontroli sprzętu stosowanego do transportu mieszanki betonowej; • kontroli zgodności. Ważnym, zagadnieniem jest przyjęcie odpowiedniej procedury pozwalającej sprowadzić oceny cząstkowe kontroli produkcji betonu do jednej syntetycznej oceny jakości betonu towarowego. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podejścia w analizie i ocenie jakości przy produkcji betonu towarowego opartego na teorii zbiorów rozmytych. Zagadnienia podjęte w artykule są pogłębieniem tematyki poruszanej w artykule prezentowanym na 58 Konferencji Krynickiej [2]. Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu uzupełniono o zmodyfikowaną rozmytą funkcję wyjścia oraz zaproponowano matematyczną formułę umożliwiającą określenie jakości jako wartości zdeterminowanej.
EN Quality is an inherent parameter of the production of ready-mixed concrete. Providing good quality concrete needs taking appropriate action in the concrete mixing plant. Production control includes the activities necessary to achieve and maintain the properties of concrete in accordance with specified requirements, in particular: • Composition of materials, • Specification of concrete, • Production of concrete, • Verification and testing (fresh and hardened concrete), • Control equipment for the transport of concrete, • Confromity control. An important question is the adoption of an appropriate procedure to bring the evaluation of partial control of the concrete production to the one synthetic evaluation of concrete quality. The purpose of this article is to present an approach to the analysis and evaluation of the quality in the production of ready-mixed concrete based on the theory of fuzzy sets. The issnes raised in this article are supposed to develop the themes addressed in the paper presented at the 58 Conference of Krynicka [2]. Fuzzy expert system supporting the inference on the quality of the concrete was supplemented with a modified fuzzy output function and proposition of a mathematical formula for specyfying the quality as a determined value.
Słowa kluczowe
PL beton   jakość   wnioskowanie   zbiory rozmyte  
EN concrete   quality   fuzzy sets  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 201--207
Opis fizyczny ibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Skrzypczak, I.
  • Katedra Geodezji i Geotechniki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, izas@prz.edu.pl
Bibliografia
1 PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PKN
2 Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z 59 (nr 3/2012/III), Rzeszów, 2012, s. 181-187
3 Czarnecki L.: Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, praca zbiorowa, Polski Cement, Kraków, 2004
4 Czogała E., Pedrycz W.: Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych, PWN, Warszawa, 1985
5 Kosko B., Isaka S.: Logika rozmyta, Świat Nauki, Nr 9, 1993, s. 60-66
6 Moller B., Beer M.: Fuzzy Randomness, Uncertainty in Civil Engineering and Computational Mechanics, Springer, Berlin, 2004
7 Mrózek A., Płonka L.: Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999.
8 Yager R., Filev D.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WN-T, Warszawa, 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d6da2584-fa3e-4962-89f9-f114322ab2d1
Identyfikatory