Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d68bf16a-0c86-4cc6-8950-8deebb961c4c

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego

Autorzy Malasek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method for estimation of public transport stops accessibility and attractiveness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podróży transportem zbiorowym jeśli dojście do przystanków nie będzie zbyt uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć dobre warunki dla osób poruszających się pieszo, poprzez odpowiednie kształtowanie sieci ciągów pieszych i poprawianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. Ponieważ kluczowe znaczenie ma tutaj dostępność przystanków, należy skoncentrować się na opracowaniu metody oceny ich atrakcyjności dla potencjalnych pasażerów oraz na ustaleniu zasad waloryzacji warunków występujących na prowadzących do przystanków ciągach pieszych. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie często trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z samochodu w podróżach wewnątrzmiejskich. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków transportu zbiorowego oraz pieszej dostępności przystanków. Metoda stanowi ważne narzędzie do wykorzystania przy ustalaniu warunków życia na terenach zurbanizowanych. Pozwala na tworzenie miejskich standardów zaspokajania potrzeb komunikacyjnych i porównywanie stopnia ich realizacji w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Proponowana metoda jest również użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku nieruchomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blokują stojące w korkach pojazdy, dobra dostępność środków transportu zbiorowego może powodować wzrost wartości nieruchomości nawet o ponad 10%.
EN Inhabitants more often use public transport when public transport stops are easily accessible. Pedestrian friendly city environment makes it easier to take a difficult decision on not using a car for journeys within urban area. Easy accessible public transport stops are crucial for changing travel behaviors for more environmental friendly. A method presented in the article allows to measure public transport stops accessibility on foot as well as a level of fulfilling public transport users expectations. Suggested method is an important tool for measuring public transport services efficiency and living standards in particular neighborhood. It could be also useful for urban real estate market analyses when at present, because of traffic problems, good public transport accessibility can increase a house value by even over 10%.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   piesi   dostępność przystanków  
EN public transport   pedestrians   public transport stops accessibility  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2017
Tom nr 9
Strony 26--32
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Malasek, J.
Bibliografia
1. Boone-Heinonen E. i in., Walking for prevention of cardiovascular disease in men and women: a systematic review of observational studies, Obes. Rev., 2009.
2. Rabl A., Benefits of shift from car to active transport, ARMINES, 2011.
3. WYG International, Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m.st. Warszawy, 2014, http://siskom.waw.pl/komunikacja/wezly/WYG/Analiza_wezlow_przesiadkowych_synteza.pdf.
4. Malasek J., Kornalewski L., Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych, „Transport Miejski i Regionalny”, 2015, nr 6.
5. Linking people and places: new ways of understanding spatial access in cities, OECD/ITF, 2017
6. Trolley T., Providing for pedestrians: principles and guidelines for improving pedestrian access to destinations and urban spaces, Walk21, Victoria dpt. of Infrastructure, 2003.
7. Methorst R., Eanink R., Cardoso J., Machata K., Malasek J., Single Unprotected Road User Crashes: Europe we have a problem!, “Transportation Research Procedia”, 2016, Vol. 14.
8. Pedestrian Safety, Urban Space and Health, International Transport Forum Research Report, OECD/ITF, 2012.
9. Tight M., Givoni M., The role of walking and cycling in advancing healthy and sustainable urban areas, Built Environment, 2010, Vol 36, Issue 4.
10. Methorst R., Identification of quality needs, COST Action 358 Pedestrian Quality Needs, COST Office, 2009.
11. Transit oriented development guidelines, City of Ottawa, 2007.
12. Jurczak F., Od czego zależy wartość nieruchomości?, 26.02.2015, TargiMieszkaniowe.net
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d68bf16a-0c86-4cc6-8950-8deebb961c4c
Identyfikatory