PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ wstrząsu górniczego o energii 2x108J na stan zabudowy powierzchni w kontekście skali GSIGZWKW-2012

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of mining tremor with energy of 2x108J on the surface buildings condition in the context of GSIGZWKW -2012 scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wpływ wstrząsu górniczego na zabudowę powierzchni zlokalizowaną w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wstrząs o energii 2x108J, który wystąpił na głębokości ok. 550 m spowodował drgania gruntu o zarejestrowanych w odległości ok. 850 m od jego epicentrum, prędkościach dochodzących do 25 mm/s oraz o przyspieszeniach do 850 mm/s2. Odtworzona maksymalna prędkość drgań wskutek wstrząsu osiągnęła w artość 45 mm/s, co przy zarejestrowanym czasie drgania wynoszącym 2,3 s wskazuje, iż wstrząs ten zawierał się w górnej granicy III stopnia intensywności drgań w skali GSIGZWKW-2012. Bezpośrednio po wystąpieniu wstrząsu przeprowadzono przegląd 56 budynków o zróżnicowanych funkcjach oraz 13 obiektów inżynierskich, zwracając szczególną uwagę na stan uszkodzeń mogących powstać na skutek wstrząsu oraz mniejszą uwagę na odczuwalność wstrząsu przez mieszkańców. Na skutek wstrząsu zaobserwowano nowe uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych budynków oraz intensyfikację istniejących uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych, a także konstrukcyjnych. Spośród wszystkich uszkodzeń wybrano cztery przykładowe, które zostały przedstawione i opisane. Poddano weryfikacji zgodność stopnia intensywności drgań skali GSIGZWKW-2012 ze stopniem uszkodzeń budynków oraz stopniem odczuwalności wstrząsu przez mieszkańców, w wyniku której ponad 90% przypadków nie przekroczyło przypisanego stopnia intensywności.
EN
This paper presents the impact of the mining tremor on the buildings located in its immediate vicinity. The tremor energy 2x108J, which occurred at depth of approx. 550m, caused ground vibrations registered approx. 850m from the epicenter, of speeds up to 25 mm/s and accelerations up to 850mm/s2. The reconstituted maximum speed of vibration due to tremor reached 45mm/s, which registered at the time of vibration 2,3s indicates that the tremor is contained in the upper limit of the third degree vibration intensity on the scale of GSIGZWKW-2012. Directly after the tremor occurred, a review of 56 buildings with different functions and 13 engineering objects, paying special attention to the damage that may arise as a result of the tremor, and less attention to feeling the tremor by residents. As a result of the tremor, new damages in non-structural elements of buildings and intensification of existing damages in structural and non-structural elements, have been obsereved. Four examples out of all damages w ere selected, presented and described. The compatibility of the degree of vibrations intensity of the scale GSIGZWKW-2012 was verified with the degree of damages in buildings and the degree of tremor perceptibility by residents. As a result in more than 90% of the cases the assigned level of intensity has not been exceeded.
Czasopismo
Rocznik
Strony
13--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
  • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
  • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
  • [1] BAŃKA R., BIAŁEK J., CHOMACKI L,. KAWULOK M., KOŁODZIEJCZYK R., PARKASIEWICZ B., SŁOWIK L. 2015 - Sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych, zastosowanych w pewnym zakładzie górniczym, praca niepublikowana. Instytut Techniki Budowl Oddział Śląski, Katowice.
  • [2] DUBIŃSKI J., MUTKE G., TATARA T., MUSZYŃSKI L., BARAŃSKI A.. KOWAL T. 2013 - Zasady stosowania zweryfikowanej górniczej skali intensywności drgań GSIGZWKW-2012 do prognozy i oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją z węgla kamiennego w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. na obiekty budówlane i na ludzi. Praca niepublikowana. Główny Insytut Górnictwa. Katowice.
  • [3] JAŚKIEWICZ-PROĆ I. 2014 - Korelacja oceny oddziaływania drgań według skali GSI-2004/11 z uszkodzeniami budynków po wstrząsach górniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. „Przegląd Górniczy" nr 6.
  • [4] KAWULOK M., CHOMACKI L., PARKASIEWICZ B., SŁOWIK L. 2013 - Wyburzenie 25 budynków mieszkalnych spowodowane intensymi wpływami eksploatacji górniczej. Materiały z XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej: Awarie budowlane, Międzyzdroje 2013.
  • [5] TATARA T. 2013 - Proponowane kierunki dalszej modyfikacji skali GSI-GZW/KW. „Przegląd Górniczy" nr 11.
  • [6] TATARA T., PACHLA F. 2012 - Uszkodzenia w obiektach budówlanych w warunkach wstrząsów górniczych. „Przegląd Górniczy " nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d678d387-c8b6-421e-bacf-5049efe42911
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.