Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d64e51a3-2956-4bce-9c6c-e65a608647a9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane struktury niezawodnościowe systemów sygnalizacji pożaru dla scenariusza pożarowego i realizacji sprzętowej

Autorzy Klimczak, T.  Paś, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected structures of reliability structures of fire signaling systems for fire scale and handling equipment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zasadę działania i strukturę techniczną elektronicznego systemu bezpieczeństwa - tj. systemu sygnalizacji pożarowej, który eksploatowany jest w budynku nastawni LCS. Budynek zlokalizowany jest na rozległym obszarze kolejowym. Najbardziej istotnym urządzeniem przeciwpożarowym dla scenariusza pożarowego jest system sygnalizacji pożarowej, który pełni role integratora wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, technicznych i technologicznych w budynku. Opracowany scenariusz pożarowy realizowany jest w oparciu o adresowalną, mikroprocesorową centralę sygnalizacji pożarowej. Dla wybranej struktury technicznej realizującej założony scenariusz pożarowy zaproponowano określone struktury niezawodnościowe, które umożliwiają określenie dopuszczalnych wartości wskaźników niezawodnościowych dla danego rozwiązania technicznego.
EN The article presents the operating principle and technical structure of the electronic safety system - ie the fire alarm system which operates the LCS control room. The building is located on a vast railway area. The most important fire safety device for a fire scenario is the fire alarm system, which plays an integral role in all fire, technical and technological equipment in the building. The developed fire scenario is based on an addressable, microprocessor fire alarm panel. For the selected technical structure that implements the assumed fire scenario, certain reliability structures have been proposed that allow for the determination of acceptable reliability levels for a given technical solution.
Słowa kluczowe
PL sygnalizacja pożarowa   system sygnalizacji pożarowej   scenariusz pożarowy   matryca sterowań  
EN fire signaling systems   fire incident scenario   control matrix  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 956--961, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Klimczak, T.
autor Paś, J.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, jacek.pas@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2015.
2. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
5. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
6. Kubica P., Wnęk W., Boroń S. Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych, BiTP Vol. 41 Issue 2, 2016, pp. 173-178.
7. Klimczak T., Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych gazowych w budynku LCS stacji X w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie LCS oraz ERTMS/ETCS poziom 2 GSMR na odcinku Warszawa Zachodnia - Koluszki linii nr 1 i Koluszki - Łódź Widzew w km linii nr 17”.
8. Strona internetowa producenta urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej: www.polon-alfa.pl.
9. Klimczak T., Paś J.: Analiza rozwiązania systemu sygnalizacji pożaru dla wybranego budynku kolejowego, XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2017.
10. Klimczak T., Paś J.: Analiza scenariusza pożarowego dla wybranego obiektu budowlanego, VII Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d64e51a3-2956-4bce-9c6c-e65a608647a9
Identyfikatory