Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d615ead1-2a4e-4ca5-86c1-dbe301638c81

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

An impact of thermodynamic processes in human bodies on performance reliability of individuals

Autorzy Smalko, Z. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/jok/jok-overview.xml
Warianty tytułu
PL Wpływ procesów termodynamicznych w organizmie człowieka na jego spolegliwość
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the problem of the influence of thermodynamic factors on human fallibility in different zones of thermal discomfort. Describes the processes of energy in the human body. Been given a formal description of the energy balance of the human body thermoregulation. Pointed to human reactions to temperature changes of internal and external environment, including reactions associated with exercise. The methodology to estimate and determine the reliability of indicators of human basal acting in different zones of thermal discomfort. The significant effect of thermodynamic factors on the reliability and security of person.
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu czynników termodynamicznych na zawodność człowieka w różnych strefach dyskomfortu termicznego. Opisano procesy przemian energetycznych w organizmie człowieka. Podano formalny opis bilansu energetycznego termoregulacji organizmu człowieka. Wskazano na reakcje człowieka na zmiany temperatury wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, w tym reakcje związane z wysiłkiem fizycznym. Przedstawiono metodykę oszacowania i określenia podstawnych wskaźników niezawodnościowych człowieka działającego w różnych strefach dyskomfortu termicznego. Wykazano istotny wpływ czynników termodynamicznych na niezawodność i bezpieczność człowieka.
Słowa kluczowe
PL spolegliwość   układ antropotechniczny   procesy termodynamiczne  
EN performance reliability   antropotechnical system   thermodynamic processes  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2013
Tom No. 3-4 (27-28)
Strony 5--22
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Smalko, Z.
Bibliografia
[1] Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1985 (Mathematic models and methods for the theory of reliability, WNT Publishing House, Warsaw, 1985)
[2] Fanger P.O.: Komfort cieplny: Wyd. Mady. Warszawa (Thermal comfort, Mady Publishing House, Warsaw),
[3] Hammel T.F.: Physiological Regulations, s.182, Philadelphia 1965
[4] ISO 7730:2006 (U) Ergonomia, środowisko termicznie umiarkowane. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. (Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria).
[5] Klonowicz S., Kozłowski St.: Człowiek a środowisko termiczne, PZWS, Warszawa, 1970 (Human being and thermal environment, PZWS Publishing House, Warsaw, 1970).
[6] Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP Warszawa 1999 (Occupational safety and ergonomics, Central Institute for Labour Protection, Warsaw, 1999).
[7] Kostyro K., Łobzowski A.: Klimat. Pomiar i regulacja. Agencja Wydawnicza RAK, Warszawa 2002 (Climate. Measurements and Control. RAK Publishing Agency, Warsaw, 2002).
[8] Krause M.: Ergonomia: praktyczna wiedza o pracującym człowieku i jego środowisku, Śląska Organizacja Techniczna. Katowice,1992 (Ergonomics: the practical knowledge about a working human and its environment, Silesian Technical Organization, Katowice, 1992).
[9] Кричагин В. И, Тепловой дискомфорт. Военно-Морской журнал, № 10.30. Ленинград, 1965 (Thermal discomfort, The Journal of Navy, No. 10, 30, Leningrad, 1965).
[10] Marszałek A., Softy Feto K. Człowiek w warunkach obciążenia termicznego. CIOP Warszawa 2001 (A human being under conditions of thermal load, Central Institute for Labour Protection, Warsaw, 1999).
[11] Walentin H. et al., Medycyna pracy, PZWL Warszawa 1985 (Occupational medicine, PZWL Publishing House, Warsaw, 1985).
[12] PN EN 27243:2005 Środowiska gorące. Wyznaczenie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT. (Hot environments. Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature))
[13] PN EN ISO 7933:2005 (U) Ergonomia środowiska termicznego -Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego (Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain)
[14] Smalko Z., Suprunowicz R., Radecki H.: Model wpływu procesów termodynamicznych w organizmie człowieka na jego niezawodność, Wydawnictwo O PT, Katowice 1979 (The model for impact of thermodynamic processes in human body onto its reliability, OPT Publishing House, Katowice, 1979).
[15] Витте Н.К.: Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение. ИМЛ, Киев, 1956 (Heat exchange of a human body and its hygienic importance, IML, Kyiv, 1956)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d615ead1-2a4e-4ca5-86c1-dbe301638c81
Identyfikatory