Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d5b896e3-4790-4895-a7d4-41ee61432371

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego

Autorzy Dyr, T.  Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The eBus project as the instrument of the public transport development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tego projektu i jego potencjalne efekty.
EN The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market in Poland. In the article assumptions of this project and its potential effects were described.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   eBus   autobus elektryczny  
EN public transport   eBus   electric bus  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 7-8
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
autor Abramowicz, A.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
2. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
3. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
4. Dyr T., Rama P., Strategia odnowy taboru MZK w Toruniu, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 5.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych: Dz. Urz. WE L 307 z dnia 28.10.2014, s. 1-20.
6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM (2013) 17.
7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, KOM (2011) 21.
8. Komunikat Komisji Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie, KOM (2008) 886.
9. Molecki A., Elektryczne środki komunikacji miejskiej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 9.
10. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.
11. Plan na rzecz rozwoju elektromobilności, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.
12. Projekt eBus. Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.
13. Rusak Z., Bus Euro Test 2016 w Brukseli, czyli „Umarł Diesel. Niech żyje elektryczność”, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
14. W drodze do elektromobilności: https://www.mr.gov.pl/stro-ny/aktualnosci/w-drodze-do-elektromobilnosci/ (dostęp z dnia 07.07.2016 r.).
15. Ziółkowska K., Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d5b896e3-4790-4895-a7d4-41ee61432371
Identyfikatory