Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d574f06a-9b60-4b62-93a6-e3595bc78a0d

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Analiza rozwiązań projektowych narzuconych przez decyzje o oddziaływaniu na środowisko wydanych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59 pod kątem ich funkcjonalności dla fauny

Autorzy Kozyra, M. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Project solutions analysis imposed by environmental determinants decisions issued for the purpose of building S5 expressway and modernization of the E59 railway line according to functionality for fauna
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono zagadnienie oceny oddziaływania na środowisko oraz szczegółowo projektowane rozwiązania dla budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59. Podano ocenie projektowane rozwiązania pod kątem skuteczności ochrony fauny i wpływu na termin realizacji inwestycji.
EN Environmental impact assessment both with designed solutions for building S5 expressway and modernization of the E59 railway line will be discussed in details. Designed solutions of fauna protection effectiveness and the influence on investment completion deadline will be assessed. Summarized in a synthetic form are statistics of engineering structures and their technical state descriptions, based on predesign works done in 2007. The scope of the modernization work for engineering structures is described based on design work done in the years 2006-2012. Example reconstruction projects and their implementation for selected structures are put forward.
Słowa kluczowe
PL linia kolejowa   modernizacja   środowisko  
EN railway line   engineering structure   modernization  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2013
Tom Nr 10
Strony 32--34
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Kozyra, M.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
[2] Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nowy nr WOO-II.4200.4.2011.EK, stary nr RDOŚ-30-OO.II-66191-30/ek z dnia 19.08.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku węzeł Głuchowo (A2 – bez węzła) węzeł Kaczkowo (bez węzła)
[3] Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-30-OO.II-66191-57/09/ek z dnia 10.11.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku: granica województwa dolnośląskiego – Poznań
[4] Decyzja nr WOO-II.4201.10.2011.JC z dnia 27.12.2011 o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.11.2009 r. znak RDOŚ-30-OO. II-66191-57/09/ek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Poznań
[5] Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-OAI.4201.4.2012. AŁ.17 z dnia 04.10.2012 r. po rozpatrzeniu odwołania od decyzji WOO-II.4201.10.2011. JC zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.listopada 2009 znak RDOŚ-30-OO. II-66191-57/09/ek
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d574f06a-9b60-4b62-93a6-e3595bc78a0d
Identyfikatory