Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d573a242-59e8-462b-b1f2-a98c9778e2e5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zachowań pieszych na przejściach z sygnalizacją przy przystankach komunikacji zbiorowej

Autorzy Ostrowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
Analysis of pedestrian behavior on the traffic signal crossing nearby public transport stops
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zachowań pieszych na przejściach sterowanych sygnalizacją świetlną, przez które piesi przechodzą etapowo (na raty). W dużych miastach takich jak Kraków, gdzie skrzyżowania są bardzo obciążone ruchem, w wielu miejscach trudno jest zapewnić pieszym przejście przez ulicę w jednym cyklu. Takie sytuacje występują zazwyczaj gdy jezdnie rozdzielone są szerokim pasem dzielącym. Przeanalizowane w artykule przejścia zlokalizowane są przy przystankach komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w szerokim pasie dzielącym. Badania i analizy ukazują, że z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego projektowanie tego typu przejść jest niekorzystne, a ich obecność sprzyja nieprzepisowym i niebezpiecznym zachowaniom pieszych.
EN The paper presents an analysis of the behavior of pedestrians at crossings controlled by traffic lights, through which pedestrians pass in stages. In large cities such as Krakow, where junctions are flow saturated, in many places it is difficult to provide a pedestrian crossing in a single signal cycle (one green duration). Such situations usually occur when the lanes are separated by a median. Pedestrian crossings analyzed in this article are located nearby public transport stops which are located at the median. Research and analysis show that from the point of view of road safety design, this type of crossing is disadvantageous and its presence is conductive to dangerous pedestrian behavior.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo drogowe   przejścia dla pieszych   sygnalizacja świetlna  
EN road safety   pedestrian crossing   traffic signals  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2163--2175
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ostrowski, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, kostrowski@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Chodur J., Ostrowski K., Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją. Transport Miejski i Regionalny 05/2012, s. 3÷9.
2. Dworak M., Jedź bezpieczniej, Odcinek z dnia 10.10.2010 roku pt. „Sygnał czerwony - stój, sygnał zielony - idź. Program telewizyjny TVP 3.
3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego - teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2008.
4. Gondek S., Prędkości pieszych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Międzynarodowa, Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU, Politechnika Warszawska, materiały konferencyjne, tom I, Stare Jabłonki, 18÷21.09.2007 r., s.203÷210.
5. Gondek S., Problem czasów międzyzielonych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Logistyka, Nr 4/2007, s. 85-88.
6. Gondek S., Prędkość ewakuacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Logistyka, Nr 2/2010 (na dysku CD).
7. Gurda M., Analiza zachowań pieszych na przejściach z sygnalizacją świetlną sterowanych na raty. Politechnika Krakowska, praca inżynierska, 2012.
8. Marcinkowski T., Medycyna sądowa dla prawników. Wydanie IV uzupełnione, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze, Poznań 2000.
9. Ostrowski K., Analiza zachowań kierujących pojazdami w stanach nasycenia ruchem na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Logistyka Nr 3/2011 (na dysku CD).
10. Raport o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Krakowie w 2011 roku. Dział Inżynierii Ruchu ZIKIT w Krakowie, Kraków 2012.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeńbezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
12. Stan bezpieczeństwa na Polskich drogach w 2010 roku - Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu. Raport Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariat KRBRD, Warszawa 2011.
13. Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K., Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004.
14. Tracz M., Gaca S., Hogendorf A., Podstawowe zasady funkcjonowania oraz porównania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech - część I. Transport Miejski i Regionalny 2/2007, s. 2-9.
15. www.maps.google.pl.
16. www.apex-apex.pl.
17. http://rzecznik.zm.org.pl/?a=nl_raffi_przejscia.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d573a242-59e8-462b-b1f2-a98c9778e2e5
Identyfikatory