Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d54ad124-d3c3-4ebb-9a6a-19f07fa21989

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zestalanie urobku jako metoda zagospodarowania odpadów wiertniczych

Autorzy Uliasz, M.  Steliga, T.  Kremieniewski, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Solidification of excavated material as a method of drilling waste management
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań nad doborem środków wiążących oraz efektywnością ich działania w procesie zestalania urobku. Wytypowane środki wiążące miały na celu zestalenie urobku wiertniczego w taki sposób, aby uzyskany produkt posiadał cechy ciała stałego o odpowiednich parametrach mechanicznych. Efektem prac było otrzymanie z urobku produktu stałego o cechach pozwalających na deponowanie go na składowiskach bez negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne lub wykorzystanie jako np. podsadzka drogowa.
EN The publication presents the results of research on the selection of binding agents and effectiveness of their actions in the process of solidification of excavated materials. The selected binders were to solidify excavated materials in such a way that the obtained product had the characteristics of a solid of appropriate mechanical properties. The outcome was to receive the excavated solid product with features that allow to deposit it in landfills without a negative impact on the environment or use, as eg. road foundation.
Słowa kluczowe
PL odpady wiertnicze   środki wiążące   zestalanie urobku  
EN drilling wastes   solidification   excavated materials  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 677--679
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr., zdj.
Twórcy
autor Uliasz, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Steliga, T.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kremieniewski, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Steliga T., Kluk D. – Badania nad doborem metody zagospodarowania zużytych płuczek otworowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL nt. Nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. Prace naukowe INiG 2010, nr 170, ss. 983 – 988.
[2] Steliga T., Uliasz M., Jakubowicz P. – Ochrona środowiska podczas udostępniania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych. Rzeczpospolita łupkowa – Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych. Prace naukowe INiG 2012, nr 183, ss. 273 – 296.
[3] Uliasz M., Kremieniewski M. – Określenie efektywności zestalania urobku w aspekcie zagospodarowania odpadów wiertniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2012, vol. 217, nr 9, ss. 12 – 19.
[4] Uliasz M., Steliga T., Błaż S., Zima G., Kinel D., Szubra G., Kluk D., Jakubowicz P. – Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych. Nr patentu PL 213056 z dn. 20.07.2012.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d54ad124-d3c3-4ebb-9a6a-19f07fa21989
Identyfikatory