Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d533c08e-c6d0-4e3d-9d11-32cf3431e086

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wymiaru ekonomicznego wpływu zastosowania systemów napraw panelowych na redukcję kosztów napraw blacharsko-lakierniczych

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the economic dimension of the impact of application panel repair systems for reducing repair costs body and paint
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące analizy wymiaru ekonomicznego zastosowania systemów napraw panelowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń pojazdów. Rozważania uzupełniono o prezentacje autorskich symulacji kosztów napraw w dwóch wariantach obejmujących zarówno wymianę jak i naprawę danej części zamiennej. Na potrzeby artykułu badanie dotyczyło pojazdów w przypadku, których zastosowanie systemów napraw panelowych znalazło swoje praktyczne zastosowanie. Zaprezentowane wyniki pozwoliły na porównanie kosztów pomiędzy procesem wymiany a naprawy danej części zamiennej. Celem artykułu jest wykazanie, że zastosowanie innowacyjnych narzędzi w postaci systemów napraw panelowych prowadzić może do znacznej redukcji kosztów napraw. Adresatami zaprezentowanych wyników badań są towarzystwa ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze oraz podmioty tworzące oprogramowanie do szacowania kosztów napraw.
EN The paper presents the analysis of the economic dimension of the use of panel repairs on the basis of specific damage to vehicles. Considerations were supplemented by presentations of author's repair cost simulations in two variants, including replacement and repair of the replacement part. For the purposes of this article, the study covered vehicles in which the use of panel repairs was found to be practical application. The presented results allowed to compare the cost between the replacement process and repair of the given spare part. The aim of the article is to demonstrate that the use of innovative tools in the form of panel repairs can lead to significant cost reductions. The beneficiaries of the presented research results are insurance companies, repair shops and entities creating software for estimating the costs of rights.
Słowa kluczowe
PL redukcja kosztów   naprawy panelowe   uszkodzenia pojazdów  
EN paner repairs   cost reduction   vehicles damages  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1035--1039, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lewicki, W.
Bibliografia
1. Abramek M., Uzdowski F., Pojazdy Samochodowe Podstawy obsługiwania i napraw, Wydawca Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2012.
2. Auer K., Weinhuber K., Podstawy lakiernictwa samochodowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ 2012.
3. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
5. Gnatov A., Argun S., New Method of Car Body Panel External Straightening: Tools of Method International Journal of Vehicular Technology Volume 2015.
6. Haynes J., The Haynes Automotive Body Repair & Painting Manual, Haynes Manuals N. America, 1st edition, 1989.
7. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. 2007.
8. Materiały „Miracle Europe” Carbon Niemcy 2014.
9. Raatz B., Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów, Wydawnictwo TROTON Lakiernik.pl, Warszawa 2010.
10. Raatz B., Poradnik Blacharza Samochodowego Wydawnictwo TROTON Lakiernik.pl, Warszawa 2011.
11. Raatz B., Lakiernictwo samochodowe podstawy plus Poradnik blacharza samochodowego, Wydawnictwo TROTON Lakiernik.pl, Warszawa 2011.
12. Wróblewski P., Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych WKŁ, Warszawa 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d533c08e-c6d0-4e3d-9d11-32cf3431e086
Identyfikatory