PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Warunki eksploatacji kruszywa naturalnego na przykładzieKopalni Surowców Mineralnych „Gryżyce” w dolinie Bobru

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions of natural aggregate exploitation based on the example of the “Gryżyce” Mineral Raw Materials Mine in the Bober River valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wydobycie kruszywa w dolinie rzeki można skojarzyć z budową przepływowego zbiornika wodnego, który - ze względu na znaczną głębokość - może zatrzymywać rumowisko wleczone przez wody rzeki podczas wezbrania. Budowa takiego obiektu, ważna dla gospodarki wodnej, może być trudna lub nawet niemożliwa, ze względu na różnego rodzaju ograniczenia prawne. W artykule przedstawiono różne aspekty planistyczne związane z budową zbiornika wodnego „Grajówka", spełniającego te wymagania na przykładzie projektów z lat 1985-2015 i związanych z tym okresem przemian gospodarczych oraz zmianą priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska.
EN
Extraction of aggregate in a river valley may be assimilated to a construction of a flow-through water reservoir which - due to its significant depth - may stop the load carried by the river during high water. Construction of such facility, important from the water management's point of view, may be difficult or even impossible due to various legal restrictions. The article presents different planning aspects related to the construction of the "Grajówka” water reservoir fulfilling these requirements, based on the designs dating from the years 1985-2015, illustrating the economic transformation and the change of priorities in the area of environmental protection having occurred in this period.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
72--77
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bibliografia
 • 1. Aneks nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 15 marca 1985 we Wrocławiu, pomiędzy ODGW we Wrocławiu a Zielonogórskimi Zakładami Eksploatacji Kruszywa w Zielonej Górze w sprawie realizacji zbiornika wodnego w cofce jazu istniejącej elektrowni „Grajówka" na rzece Bóbr poniżej Żagania.
 • 2. Badania modelowe i analiza możliwości bezpiecznego przepływu wód powodziowych rz. Bóbr w rejonie wyrobisk Kopalni Surowców Mineralnych Gryżyce, IBR PPC Wrocław, 2011.
 • 3. Pomiary batymetryczne koryta rzeki Bóbr, „Protego" Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny Włodzimierz Kiełbasiewicz, Wrocław, 2011.
 • 4. PN-64/G-02400 Górnictwo odkrywkowe. Ogólne nazwy i określenia.
 • 5. PN-G-07800:2002 Górnictwo odkrywkowe. Rekultywacja. Ogólne wytyczne projektowania.
 • 6. Porozumienie, zawarte w dniu 15 marca 1985 r., pomiędzy ODGW we Wrocławiu a Zielonogórskimi Zakładami Eksploatacji Kruszywa w Zielonej Górze w sprawie realizacji zbiornika wodnego w cofce jazu istniejącej elektrowni „Grajówka" na rzece Bóbr poniżej Żagania.
 • 7. Projekt budowy zbiornika Grajówka na rz. Bóbr km 66,7, Stadium ZTE, Hydroprojekt O/Wrocław, 1990.
 • 8. Projekt elektrowni wodnej. Rzeka Bóbr, km 66+500, Obliczenia hydroenergetyczne, IBR PPC Wrocław, 2011.
 • 9. Ramowe porozumienie z dnia 25 stycznia 1985 r. pomiędzy Ministrem-Kierownikiem Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie skojarzenia eksploatacji kruszyw mineralnych z budową zbiorników wodnych w dolinach rzek.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz. U. 2004 Nr 118 poz. 1233.
 • 11. Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
 • 12. Rozporządzenie nr 1397 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-działywać na środowisko.
 • 13. Stopień wodny Grajówka na rzece Bóbr w km 66+500, Instrukcja gospodarowania wodą, Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&GAJDA, Warszawa, 2010.
 • 14. Techniczne warunki realizacji zabezpieczenia wyrobisk Kopalni Kruszywa Gryżyce w czasie przepływu wód wezbraniowych w dolinie rzeki Bóbr, IBR PPC, Wrocław, 2011.
 • 15. Uchwała nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r.
 • 16. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.).
 • 17. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880.
 • 18. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199 poz. 1227.
 • 19. Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 163 poz. 981.
 • 20. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62 poz. 627.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d52787a6-138b-4311-942e-b00d505a864a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.