Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d4ea91a3-2794-4ea4-bb38-a4cef8c88b46

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia w transporcie intermodalnym

Autorzy Guszczak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Opportunities and threats in intermodal transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnim czasie zauważyć można wzrost popularności transportu intermodalnego w Polsce. Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg przewiezionej masy w 2015 roku wyniósł 4,77%, w roku 2014 było to natomiast 4,20%. Do najważniejszych czynników wpływających na wzrost tego wskaźnika, wymienić można większą dostępność do coraz nowocześniejszej sieci terminali kontenerowych. Jako drugi element przedstawić należy coraz większą świadomość managerów przedsiębiorstw odnośnie korzyści płynących z transportu intermodalnego. Po trzecie, zaobserwować można swoistą „modę” na transport intermodalny. Niejednokrotnie w przedsiębiorstwach, transport intermodalny wykorzystywany jest jako element w działaniach PR, w celu zaprezentowania firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 4,77% udziału przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Wpływ na niski wskaźnik ma nie zawsze konkurencyjna cena, wynikająca ze zbyt dużej liczby pośredników w usłudze intermodalnej. Dużym problemem jest również mały dostęp do wagonów platform kontenerowych, a także długi czas przewozu kontenerów drogą kolejową w porównaniu do transportu drogowego.
EN In recent times, it can be seen increase in popularity of intermodal transport in Poland. According to data published by the Office of Rail Transport, the share of intermodal transport in the railway market (according to weight) in 2015 amounted to 4.77%, while in 2014 it was 4.20%. The most important factors affecting the growth of this indicator is greater availability to more and more modern network of container terminals. As the second, it can be presented increasingly aware of the managers of enterprises about the benefits of intermodal transport. Thirdly, it can be observed a kind of "fashion" on intermodal transport. In companies intermodal transport is used as an element of PR activities, in order to present the company as a socially responsible. However, 4.77% of the share of intermodal transport in the railway market is not a satisfactory result. Low rate stems from not competitive prices, caused by too many middlemen in intermodal service. The big problem is also little access to container wagons, as well as long transport of containers by rail compared to road transport.
Słowa kluczowe
PL transport intermodalny   transport kolejowy   terminale kontenerowe   przeładunek towarów   koszty transportu   bocznica kolejowa  
EN intermodal transport   railway transport   container terminals   cargo handling   transport costs   railway siding  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1769--1772
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Guszczak, B.
Bibliografia
1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Dworactwa Logistycznego, 2000.
2. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, WSL, Poznań, 2007.
3. Długosz J., Systemy transportowe, transport intermodalny, w: Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2009.
4. Coyle J., Bardi E., John Langley Jr. C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002.
5. Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne, red. Mindur L., Krzyżaniak S., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2011.
6. Współczesne technologie transportowe, red. Mindur L., Politechnika Radomska, Radom, 2002.
7. Kwaśniowski S. Nowakowski T., Zając M., Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008.
8. Transport, red. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
9. Wronka J., Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, w: Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce, red. L. Mindur, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2011.
10. Mindur L., Pojęcie transportu kombinowanego, w Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, Politechnika Radomska, Radom 2002.
11. Namiary na Morze i Handel, dodatek specjalny – Kontenery transport kontenerowy i multimodalny, luty 2016.
12. Polityka transportowa UE, Unia Europejska, http://europa.eu/pol/trans/index_pl.htm (dostęp, 05.07.2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d4ea91a3-2794-4ea4-bb38-a4cef8c88b46
Identyfikatory