Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d4a87bf3-a5f2-44f1-a47a-0daa5876cdf1

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Infrastruktura związana z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym w wybranych miastach województwa dolnośląskiego

Autorzy Książek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The infrastructure associated with passenger check-in of the bus transport in selected cities of the Lower Silesian Voivodeship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w województwie dolnośląskim, przekształceń infrastruktury oraz jej stanu obecnego. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazują podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszczenie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powiązania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych miastach dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych procesów w poszczególnych miejscowościach. Są one uzależnione od różnych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe dawnych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następstwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie autobusowym w Polsce po 1989 roku.
EN The changes in bus transportation in Poland after 1989 have impacted most aspects associated with the functioning of this type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The changes have referred also to the infrastructure intended for check-in of passengers which number has been growing noticeably in recent and its current state, on the example of 7 selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. The analysis is a case study presenting similarities and differences referring to this area that have occurred and still are typical in discussed cities. Author is focused also on: equipment of the main service points for travelers with elements improving their functionality and travelers’ comfort, location of this infrastructure within the city boundaries, as well as its connection with other objects important for passengers. Conducted studies confirm the thesis of strong changes of the infrastructure devoted for bus passengers’ check-in in selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. A distinctive feature is diversification of these processes in different cities. The processes are dependent on local factors. The similarities include the tendency, occurring in many cities and towns, that in the given area there are several bus stops operating. Also degradation and transformation of old bus terminals functioning in different socio-economic conditions – is observable. The abovementioned phenomena are generally consequences of the liberalisation and deregulation which has occurred in the bus transportation in Poland after 1989.
Słowa kluczowe
PL dworzec autobusowy   przystanek autobusowy   transport autobusowy   deregulacja transportu   przewoźnicy autobusowi   województwo dolnośląskie  
EN bus terminals   bus stops   bus transportation   deregulation of transport   bus carriers   Lower Silesian Voivodeship  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2015
Tom nr 10
Strony 14--24
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Książek, S.
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych, pl. Uniwersytecki 1, 50-113 Wrocław, slawomir.ksiazek@uni.wroc.pl
Bibliografia
1. http://www.wroclaw.pl/linie-strefowe [dostęp: 8.07.2015].
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 2010, Dziennik Ustaw RP, nr 5, poz. 13.
3. Kołoś A., Dworce komunikacji autobusowej w strukturze urbanistycznej Krakowa, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 2010, z. 3, 1–A.
4. Poźniak S., 50 lat PKS – i co dalej?, „Przegląd Komunikacyjny”, 1996, nr 4.
5. Taylor Z., Ciechański A., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, „Przegląd Geograficzny”, 2007, T. 79, z. 1.
6. Bąkowski W., Wizja rozwoju przedsiębiorstw PKS, „Przegląd Komunikacyjny”, 1996, nr 10.
7. Menes E., Publiczny pozamiejski transport pasażerski w Polsce – rozwój, upadek, pytanie o przyszłość, „Przegląd Komunikacyjny”, 2000, nr 7–8.
8. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dziennik Ustaw PRL, 41, poz. 324.
9. Gadawa M., Droga przy dworcu PKS w Środzie Śląskiej. Burmistrz kontra Polbus-PKS, strona internetowa srodaslaska. naszemiasto.pl, 2013, dostępny w Internecie: http://srodaslaska.naszemiasto.pl/artykul/droga-przy-dworcu-pks-wsrodzie-slaskiej-burmistrz-kontra,1994888,artgal,t,id,tm.html, [dostęp: 9.07.2015].
10. Na dworcu PKS kupisz bilet. Niebawem dojedziesz też do stacji PKP, strona internetowa sroda.express-miejski.pl, 2015, dostępny w Internecie: http://sroda.express-miejski.pl/wiadomosc/19839,na-dworcu-pks-kupisz-bilet-niebawemdojedziesz-tez-do-stacji-pkp, [dostęp: 9.07.2015].
11. Balicka J., Był dworzec – będzie „dworcowa” Biedronka?, strona internetowa e-legnickie.pl, 2014, dostępny w Internecie: http://www.e-legnickie.pl/index.php/wiadomoci/legnicanews-glowna/8959-by-dworzec-bdzie-qdworcowaqbiedronka,[dostęp: 9.07.2015].
12. Nyk D., Piętro Galerii Dworcowej w Głogowie świeci pustkami, strona internetowa gazeta lubuska.pl, 2009, dostępny w Internecie: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090225/POWIAT03/809636200, [dostęp: 9.07.2015].
13. Skupin W., Nowy dworzec PKS. Autobusy przegrają z galerią handlową, strona internetowa „Gazeta Wrocławska”, 2015, dostępny w Internecie: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3904555,nowy-dworzec-pks-autobusy-przegraja-z-galeriahandlowa-wizualizacje,2,id,t,sa.html, [dostęp: 9.07.2015].
14. Wroclavia zamiast dawnego dworca PKS, strona internetowa www.wroclaw.pl – Oficjalny portal internetowy Wrocławia, 2015, dostępny w Internecie: http://www.wroclaw.pl/wroclavia-dworzec-pks, [dostęp: 9.07.2015].
15. Wałbrzych bez dworca?, strona internetowa nasze miasto.pl – Wałbrzych, 2011, dostępny w Internecie: http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/walbrzych-bez-dworca,968825,art,t,id,tm.html, [dostęp: 9.07.2015].
16. Ruszyła sprawa budowy centrum przesiadkowego w Wałbrzychu, strona internetowa Walbrzyszek.com, 2015, dostępny w Internecie: http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,26947, [dostęp: 9.07.2015].
17. Jaworski J., Galerie handlowe na dworcach, strona internetowa TVP Wrocław, 2015, dostępny w Internecie: http://wroclaw.tvp.pl/20597375/galerie-handlowe-na-dworcach, [dostęp: 9.07.2015].
18. Dźwigoń W., Ocena dworców autobusowych w małych miastach, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 11.
19. Chodkowska-Miszczuk J., Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, „Przegląd Geograficzny”, 2006, T. 78, z. 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d4a87bf3-a5f2-44f1-a47a-0daa5876cdf1
Identyfikatory