Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d490423d-d9d2-4cc7-9cdf-4883e72937e6

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Analiza pracy elementów konstrukcyjnych budynku Afrykarium na podstawie monitoringu technicznego

Autorzy Wilde, K.  Mariak, A.  Groth, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The analysis of structural elements in Afrykarium building based on SHM system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zakres pracy systemu monitoringu technicznego wdrożonego w budynku Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu. Z uwagi na nietypowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowano sześć podmodułów pomiarowych rejestrujących rotacje, ugięcia, odkształcenia, a także zmianę temperatury wybranych elementów konstrukcyjnych. System składa się z czujników pomiaru wybranych wielkości fizycznych, a informacje uzyskiwane z czujników umożliwiają ocenę sposobu pracy konstrukcji w aspekcie zmieniających się obciążeń oraz upływającego czasu. W tym kontekście dokonano analizy pracy dźwigara z drewna klejonego o rozpiętości 40 m oraz tarczy żelbetowej o znacznym wysięgu poziomym.
EN The paper discusses the structural health monitoring system implemented in Afrykarium – Oceanarium bulding in Wroclaw. Due to the unusual structural solutions of the object the health monitoring system (SHM) is used with six sub-modules measuring rotations, displacements, strains and temperature changes of selected components. The SHM system provides online information on the structure state and facilitate its maintenance procedures. In this context, 40 m length laminated timber girders and reinforced concrete shield have been analyzed.
Słowa kluczowe
PL Afrykarium-Oceanarium   Wrocław   zoo   ogród zoologiczny   MST   monitorowanie stanu technicznego   dźwigar   drewno klejone warstwowo   wspornik żelbetowy   monitorowanie odkształceń   monitorowanie temperatury   połączenie słup-płyta  
EN African Aqarium building   Wrocław   zoo   zoological garden   SHM   structural health monitoring   girder   glulam   reinforced concrete cantilever   strain monitoring   temperature monitoring   column-slab connection  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 6
Strony 64--66
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Wilde, K.
autor Mariak, A.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
autor Groth, M.
  • Wilde Engineering Sp. z o.o.
Bibliografia
[1] http://dolny-slask.org.pl/, dostęp. 01.09.2015.
[2] Minch Maciej Yan. 2015. „Problemy konstrukcyjne kształtowania wspornika żelbetowego o dużym wysięgu poziomym”. Materiały Budowlane 514 (6): 88 – 89. DOI: 10.15199/33.2015.06.35.
[3] Minch Maciej Yan. 2015. „Monitoring wytężonych elementów konstrukcji budynku Afrykarium”. Materiały Budowlane 514 (6): 84 – 85. DOI: 10.15199/33.2015.06.33.
[4] Projekt wykonawczy monitorowania konstrukcji Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu opracowany przez Wilde Engineering Sp. z o.o. 2014.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[6] Wilde Krzysztof. 2013. „Systemy monitoringu konstrukcji obiektów budowlanych”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane”: 123 – 140.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d490423d-d9d2-4cc7-9cdf-4883e72937e6
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.06.22