Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d48029b5-87d9-4cfe-83f0-525a150dc217

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w oparciu o polskie porty morskie – wybrane zagadnienia

Autorzy Urbanyi-Popiołek, I.  Popiołek, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Development of intermodal transport based on Polish sea ports – selected issues
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport intermodalny jest rynkiem o relatywnie dużym potencjale rozwojowym. W strategii rozwoju transportu do 2020 roku opublikowanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znalazł się zapis dotyczący transportu intermodalnego „Strategicznym celem rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest stworzenie korzystnych warunków dla dynamicznego rozwoju systemu tego typu przewozów. Aby udział transportu intermodalnego w przewozach ładunków mógł wzrastać, będą tworzone korzystne warunki techniczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe dla: (a) podniesienia jakości usług, obniżenia kosztów funkcjonowania operatorów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek; (b) zwiększenia efektywności transportu kolejowego i regionalnych portów lotniczych; (c) zwiększenia możliwości ich rozwoju przewozów towarowych w transporcie wodnym śródlądowym i morskim bliskiego zasięgu”7. W strategii szczególny nacisk położono na rozwój terminali intermodalnych, modernizację infrastruktury kolejowej, w tym sieci kolejowej o podwyższonej skrajni oraz współpracy przewoźników kolejowych, operatorów transportu intermodalnego, operatorów terminalowych oraz służb celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych. Uwagę zwrócono także na stworzenie podstaw prawnych możliwości obniżenia opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Działania takie są zgodne z oczekiwaniami klientów - spedytorów i operatorów. Winny przyczynić się do intensyfikacji przewozów intermodalnych z polskich portów morskich.
EN The article presents the selected issues concerning development of intermodal transport in Poland. Rail transport of containers from Polish sea ports has been growing for last decade, but in compare with number of units transported by rail in Western countries is on low level. It must be emphasized that the share of container carriage by rail to and from terminals located in Gdansk and Gdynia amounted to 30% Intermodal transport of containers is conducted and organized by rail and intermodal operators. The main threats for development are: poor infrastructure, high fares. The opportunities for growth are announcement of lowering the fares, modernization of infrastructure, building new intermodal terminals in midlands and cooperation between intermodal operators, terminals and forwarders.
Słowa kluczowe
PL transport intermodalny   polskie porty morskie   rozwój transportu  
EN intermodal transport   Polish sea port y   development of transport in Poland  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2013
Tom nr 6
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Urbanyi-Popiołek, I.
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
autor Popiołek, E.
  • Wyższa Szkoła Gospodarki
Bibliografia
1. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego Warszawa 2012
2. Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania i wymierne korzyści, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013
3. Grzelakowski A. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i wyzwania. Logistyka 5/2012
4. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Projekt, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d48029b5-87d9-4cfe-83f0-525a150dc217
Identyfikatory