Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d47f6bdc-648f-44a0-b851-60c8cac3305a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Research of influence of operational dual-frequency load on durability of mobile vehicles bearing structures

Autorzy Pidgurskyi, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania wpływu obciążenia operacyjnego podwójnej częstotliwości na trwałość struktur nośnych pojazdów mobilnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The methods for assessing the operational load on mobile vehicles are analyzed. The methodology of experimental research of mobile vehicles loading is provided. The frequency composition of the stresses in the bearing structures of heavy load machines is studied. The methodology to assess the durability of frame structures under the application of dual-frequency load is proposed. The vibration influence on reduction of durability of bearing systems is evaluated.
PL W pracy zaprezentowano metodę oceny obciążenia operacyjnego w odniesieniu do pojazdu mobilnego. Przedstawiono metodykę badań eksperymentalnych w zakresie załadunku pojazdów. Wyznaczenie współczynnika redukcji trwałości cyklicznej oparto o wyznaczenie częstości naprężeń generowanych w konstrukcji ramy pojazdu przy wymuszeniu obciążeniem o podwójnej częstotliwości.
Słowa kluczowe
PL struktury nośne   pojazdy mobilne   system pomiarowy  
EN bearing structures   mobile vehicles   measuring system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1229--1232, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor Pidgurskyi, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Transportu
Bibliografia
1. Automotive revolution – perspective towards 2030 / McKinsey & Company, 2016. -18 p.
2. Chin Leei Cham, Wooi Haw Tan. Design of an intelligent electronic system for dump truck tipover prevention / Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials Vol. 44, No. 2 (2014), P. 152–158.
3. The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks: Proceedings of the 24th Symposium of the International Association for Vehicle System Dynamics (IAVSD 2015), 2016. –1626 p.
4. Hailemariam Fisseha Nega, Yang Hui. Study of fatigue analysis of vehicle truck chassis / International Journal of Science and Research (IJSR). – V. 4 Iss. 5, 2015. – p.1636 -1640.
5. A. O. Moaaz, N. M. Ghazaly. A Review of the Fatigue Analysis of Heavy Duty Truck Frames / American Journal of Engineering Research (AJER), 2014. – V.-3, Iss.-10, – p.1-6.
6. Альгин В.Б. Расчет мобильной техники: кинематика, динамика, ресурс. — Минск, 2014. - 271 с.
7. Т.И. Рыбак, Н.И. Пидгурский, Н.Я. Сташкив, П.В. Попович Прогнозирование и обеспечение усталостной надежности несущих конструкций мобильных машин / Междунар. конгресс “Машиностроительные технологии '04”, 23-25 сент. 2004 р. – Болгария, 2004. – С.139-142.
8. Прочность сварных соединений при переменных нагрузках / Под ред. В. И. Труфякова. Киев: Наук. думка, 1990. – 256 c.
9. Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue EN 1993-1-9.– European Committee for Standardisation, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d47f6bdc-648f-44a0-b851-60c8cac3305a
Identyfikatory