Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d47e980e-5ac8-4073-9d78-b20ae07c2fc9

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

Microstructure and microhardness of ball milled/hot pressed aluminium with Mg3N2addition

Autorzy Gajewska, M.  Dutkiewicz, J.  Morgiel, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Mikrostruktura i mikrotwardość mielonego/prasowanego na gorąco aluminium z dodatkiem Mg3N2
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The microstructure and microhardness of a ball milled and hot pressed aluminium powder with 10 vol.% of magnesium nitride (Mg3N2) were investigated. It was expected that the addition of a Mg3N2as an nitrogen-bearing substrate would allow to obtain an in situ reaction leading to a formation of an aluminium nitride (AlN) strenghtening phase. The powders were milled in a high energy planetary ball mill for up to 40 h and then compacted in vacuum at 400ºC/600 MPa. The material was investigated by means of X-ray diffraction measurements (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and microhardness tests. The performed investigations showed that the composite preparation method provided a significant structure refinement of the material - the average matrix grain size of composite compact was about ˜140 nm. Energy Dispersive Spectrometry (EDS) analysis of Al/ Mg3N2compact combined with X-ray diffraction (XRD) technique indicated a presence of Mg3N2as well as Mg-Al-O phase, which were probably formed during hot pressing. Microhardness tests showed nearly 40% increase in the hardness of Al/ Mg3N2composite over the non-reinforced aluminium compact.
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obserwacji mikrostruktury i pomiarów mikrotwardości kompozytu o osnowie z aluminium z dodatkiem 10% objętościowych azotku magnezu wytworzonego drogą wysokoenergetycznego mielenia połączonego z prasowaniem na gorąco. Zakładano, że dodatek Mg3N2jako substratu azotonosnego pozwoli na uzyskanie reakcji in situ prowadzącej do wytworzenia fazy wzmacniającej w postaci azotku aluminium. Proszki poddano mieleniu w wysokoenergetycznym młynku kulowym przez okres 40. godzin, a następnie sprasowano w próżni pod ciśnieniem 600 MPa w temperaturze 400ºC. Przeprowadzone obserwacje mikrostruktury materiału wykazały, że zastosowana metoda wytwarzania kompozytu pozwala na uzyskanie znacznego rozdrobnienia struktury materiału - średnia wielkość ziaren osnowy wynosiła ˜140 nm. Pomiary składu chemicznego technika EDS w połączeniu z analizą XRD wskazały na obecność zarówno azotku magnezu, jak również fazy Mg-Al-O w wyprasce kompozytowej. Pomiary mikrotwardości wykazały natomiast 40%-owy wzrost twardości kompozytu Al/ Mg3N2w porównaniu z wypraska z niezbrojonego aluminium.
Słowa kluczowe
PL kompozyty o osnowie z aluminium   wysokoenergetyczny młynek kulowy   azotek magnezu  
EN aluminium matrix composites   high energy ball milling   magnesium nitride  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, iss. 2
Strony 433--436
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Gajewska, M.
  • Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, 30-059 Kraków, Poland
autor Dutkiewicz, J.
  • Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, 30-059 Kraków, Poland
autor Morgiel, J.
  • Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, 30-059 Kraków, Poland
Bibliografia
[1] A. M. García-Romero, P. Egizabal, A. M. Irisarri, Appl Compos Mater 17, 15-30 (2010).
[2] H. Sevik, S. C. Kurnaz, Mater Design 27, 676-683 (2006).
[3] I. Ozdemir, S. Ahrens, S. Muecklich, B. Wielage, J Mater Process Tech 205, 111-118 (2008).
[4] Q. B. Ouyang, H. L. Gu, W. L. Wang, D. Zhang, G. D. Zhang, Key Eng Mat 351, 147-150 (2007).
[5] A. Kalkanli, S. Yilmaz, Mater Design 29, 775-780 (2008).
[6] J. B. Fogagnolo, M. H. Robert, J. M. Torralba, Mater Sci Eng A 426, 85-94 (2006).
[7] H. Ahamed, V. Senthilkumar, J Alloy Compd 505, 772-782 (2010).
[8] H. Abdoli, E. Saebnouri, S. K. Sadrnezhaad, M. Ghanbari, T. Shahrabi, J Alloy Compd 490, 624-630 (2010).
[9] M. Gajewska, J. Dutkiewicz, L. Litynska-Dobrzynska, J. Morgiel, Kompozyty 11:2, 142-146 (2011).
[10] Y. Q. Liu, H. T. Cong, W. Wang, C. H. Sun, H. M. Cheng, Mater Sci Eng A 505, 151-156 (2009).
[11] S. S. Sreeja Kumari, U. T. S. Pillai, B. C. Pai, J Alloy Compd 509, 2503-2509 (2011).
[12] C. Zhang, T. Fan, W. Cao, J. Ding, D. Zhang, Compos Sci Technol 69, 2688-2694 (2009).
[13] T. G. Durai, K. Das, S. Das, Mater Sci Eng A 445-446, 100-105 (2007).
[14] S. Dymek, M. Wróbel, M. Blicharski, Arch Metall Mater 51, 103-107 (2006).
[15] L. Li, J. S. Williams, D. J. Llewellyn, Appl Phys Lett 75, 3111-3113 (1999).
[16] C. J. H. Jacobsen, J. J. Zhu, H. Lindeløv, J. Z. Jiang, J Mater Chem 12, 3113-3116 (2002).
[17] C. Real, M. A. Roldan, M. D. Alcala, A. Ortega, J Am Ceram Soc 90, 3085-3090 (2007).
[18] F. Zhang, W.A. Kaczmarek, L. Lu, M. O. Lai, J Alloy Compd 307, 249-253 (2000).
[19] H. Arik, Y. Ozcatalbas, M. Turker, Mater Design 27, 799-804 (2006).
[20] Z. Sadeghian, M. H. Enayati, P. Beiss, J Mater Sci 44, 2566-2572 (2009).
[21] S. H. Yu, K. S. Shin, Mater Sci Forum 534-536, 181-184 (2007).
[22] M. Naranjo, J. A. Rodriguez, E. J. Herrera, Scripta Mater 49, 65-69 (2003).
[23] C. Goujon, P. Goeuriot, P. Delcroix, G. Le Caer, J Alloy Compd 315, 276-283 (2001).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d47e980e-5ac8-4073-9d78-b20ae07c2fc9
Identyfikatory