Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d47bbb4b-508d-4922-ae58-c27833c151f7

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Passage planning for ships involved in an incident and seeking a place of refuge

Autorzy Jurdziński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Planowanie podróży uszkodzonych statków szukających miejsca schronienia
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article defines the types of incidents suffered by ships which need to transit to an appropriate place of safety in order to improve their technical condition. It presents some information concerning the passage planning of ships involved in an incident and data used to assess the risk of such transit. Annex 2 presents a set of conventions concerning passage to a place of refuge.
PL W artykule zdefiniowano rodzaje awarii statków potrzebujących przejścia do odpowiedniego miejsca schronienia celem polepszenia stanu technicznego. Przedstawiono informacje do planowania podróży uszkodzonych statków oraz podstawy do oceny ryzyka takiego przemieszczenia. W załączniku 2. przedstawiono zakres konwencji związanych z operacją przejścia do miejsca schronienia.
Słowa kluczowe
PL planowanie podróży   miejsca schronienia statków  
EN passage planning   places of refuge   ships  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2016
Tom R. 57 nr 2 (205)
Strony 29--44
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jurdziński, M.
Bibliografia
[1] IMO, Guidelines on Places of Refuge for Ships in need of Assistance, Resolution A.949 (23), London, 5 March 2004.
[2] IMO, General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, Including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and / or Marine Pollutants, Resolution A.851 (20), London, 2 December 1997.
[3] IMO, Maritime Assistance Service (MAS), Resolution A.950 (23), London, 26 February 2004.
[4] IMO, NAV 47, WP. 5, London, 4 July 2001.
[5] IMO, Places of Refuge — addressing the problem of providing places of refuge to vessels in distress,[online], www.shipping2014.com [access 21.09.2014].
[6] Jurdziński M., Analiza informacji do wyboru portu schronienia w planowaniu nawigacji mor-skiej statku uszkodzonego, ‘Prace Wydziału Nawigacyjnego’, 2001, No. 12, pp. 101–106 [Analysis of data used to request for access to a place of refuge in passage planning for a ship involved in incident — available in Polish].
[7] Jurdziński M., Podstawy bezpiecznej eksploatacji masowców, ed. II, Foundation WSM, Gdynia 2001 [Fundamentals of safe exploitation of bulk carriers — available in Polish].
[8] Jurdziński M., Procedury wachtowe i awaryjne w nawigacji morskiej, ed. II, Foundation WSM, Gdynia 2001 [Watch keeping and emergency procedures in marine navigation — available in Polish].
[9] Kuffler A. J., Port of Refuge: A Continuing Problem for Industry, New York, 18 March 2014, [online], www.shipping.2014.com [access 21.09.2014].
[10] Peermohamed Faz, Place of Refuge — coordinating and cooperation to achieve a Safe and Prompt Solution, INCE & CO, International Law Firm, [online], www.faz.peermohamed @incelaw.com.
[11] Yeung J., Overview Transport Canada1s National Plans of Refuge, Contingency Plan (PORCP) (TP 14707), [online], www.tofor.yeung@tc.gc.ca.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d47bbb4b-508d-4922-ae58-c27833c151f7
Identyfikatory
DOI 10.5604/0860889X.1219967