Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d47b5d3d-09a1-477f-822b-97694f577f46

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Zagęszczalność gruntów niespoistych

Autorzy Majer, S. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Non-cohesive soil compactibility
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienie zagęszczania gruntów niespoistych podczas robót ziemnych. Opisano parametry związane z gęstością gruntów oraz zależność między wskaźnikiem jednorodności uziarnienia a wskaźnikiem nośności. Przedstawiono zalety i ograniczenia zapisów specyfikacji technicznych w drogownictwie.
EN The article discusses the issue associated with compacting noncohesive soils during earthworks. In course of the article soil compactibility parameters are described, as well as the relationship between Uniformity Coefficient and Bearing Ratio. Finally, the article presents the qualities and limitations of the ways of recording technical specifications used in road engineering.
Słowa kluczowe
PL prace badawcze   droga   budowa dróg  
EN road   construction of roads   research  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2013
Tom R. 18, nr 2
Strony 72--76
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Majer, S.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych
Bibliografia
1. J. Jeż, „Gruntoznawstwo budowlane”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
2. PN-S-02205:1998, „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
3. S. Majer, M. Kowalow, „Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych”, I Kongres Drogowy „Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 2006, s. 387–394.
4. Z. Wiłun, „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa 1987.
5. R.R. Proctor, „Fundamental Principles of Soil Compaction”, „Engineering News”, 9, 10, 12 i 13/1933.
6. S. Pisarczyk, „Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badań”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
7. PN-B-02480:1986, „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”.
8. PN-EN ISO 14688-1:2006, „Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis”.
9. B. Kozerski, Z. Pazdro, „Hydrogeologia ogólna”, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990.
10. PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012, „Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania”.
11. S. Pisarczyk, „Gruntoznawstwo inżynierskie”, PWN, Warszawa 2001.
12. S. Majer, „Zagęszczanie gruntów niespoistych a wskaźnik jednorodności uziarnienia”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Poznań 2009, s. 446–455.
13. K. Czyżewski, W. Wolski, S. Wojcicki, A. Żbikowski, „Zapory ziemne”, Arkady, Warszawa 1973.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d47b5d3d-09a1-477f-822b-97694f577f46
Identyfikatory