Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d47a39a7-926b-435a-8d7f-02c80c87ed90

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Prakseologiczne hasło „Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania” w kontekście samodoskonalenia pracowników

Autorzy Tokar, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Praxeological slogan "Liberate perfection in all action" in the context of self-improvement of employees
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule tym autor próbuje przybliżyć zagadnienia konieczne do zrozumienia tego, czym jest samodoskonalenie. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość lokowania rozważań nad samodoskonaleniem w prakseologii – czyli nauce o sprawnym i skutecznym działaniu.
EN In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason demonstrates these analysis is a question – if it is possible placing considerations about self-improvement in praxeology the science of operating efficiently and effectively.
Słowa kluczowe
PL samodoskonalenie   prakseologia   efektywność   rozwój  
EN self-improvement   phraseology   effectiveness   development  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 227--238
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Tokar, J.
Bibliografia
1. Banajski R.: Spolegliwe opiekuństwo jako moralne wyzwania współczesności, [w:] R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja. Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa 2006.
2. Boyce L.A., Zaccaro S.J.,Wisecarver M.Z.: Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance of leader selfdevelopment. The Leadership Quarterly, 21 (2010). 33 Por. D. Torrington, L. Hall, S. Taylors: Human Resource Management. Pearson Education, 2008, p. 428.
3. Constable A.: Samodoskonalenie kierowników, [w:] D.M. Stewart (red.): Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 2002.
4. Hannaway C., Hunt G.: The management skills book. Gower Publishing, Ltd., 1995.
5. Hansen W.L.: Developing new proficiencies for human resource and industrial relations professionals. Human Resource Management Review, Vol. 12 (2002).
6. Hendry J.: Between Enterprise and Ethics: Business and Management in a Bimoral Society. Oxford University Press, New York 2004.
7. Karczewski L.: Tadeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy, [w:] R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa 2006.
8. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
9. Kotarbiński T.: Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne. PWN, Warszawa 1986.
10. Kotarbiński T.: Hasło dobrej roboty. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
11. Kotarbiński T.: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa 1986.
12. Kotarbiński T.: Rozmowa A. Małachowskiego z T. Kotarbińskim, [w:] J. Kotarbińska (red.): Myśli o ludziach i ludzkich sprawach. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PWN, Wrocław 1986.
13. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1973.
14. Listwan T. (red.): Słownik zarządzania kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
15. Osmelak J.: Jak uczyć się samodzielnie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
16. Pedler M: Samodoskonalenie menedżerów, [w:] D.M. Stewart (red.): Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 1994.
17. Penc J.: Role i umiejętności menedżerskie. Difin, Warszawa 2005.
18. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
19. Stachowicz J.: Kilka uwag w kwestii znaczenia prac Petera F. Druckera dla rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] I. Sobieraj, J. Broda, J. Rąb (red.): Świadectwo Petera Druckera. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Zabrze 2007.
20. Szulc W.: Kompetencje miękkie. Jak je rozwijać i wykorzystywać na rynku pracy?, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
21. Torrington D., Hall L., Taylors S.: Human Resource Management. Pearson Education, 2008.
22. Tokar J.: Samodoskoanlenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych. Difin, Warszawa 2013.
23. Żywczok A.: Metafizyczne aspekty ubóstwa materialnego i duchowego, [w:] W. Kubik, B. Urban (red.): Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży. WAM, Kraków 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d47a39a7-926b-435a-8d7f-02c80c87ed90
Identyfikatory