Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d45dbc43-41af-47ee-8c56-12a5767185ce

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza i ocena bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Autorzy Cieślakowski, S.  Rudzki, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis and evaluation of safety at railway crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z danych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA, ang. European Railway Agency) wynika, że jedna piąta śmiertelnych ofiar wypadków na kolei w Unii Europejskiej (UE) ginie na polskiej sieci w sytuacji, gdy ludność Polski stanowi tylko jedną trzynastą populacji UE. Koszty wypadków powstałych tylko z winy zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. wynoszą ok. 190 milionów złotych. Przejazdy kolejowe są nieodłącznym elementem infrastruktury kolejowej jak również miejscem najbardziej narażonym na występowania kolizji i wypadków. W pracy zaprezentowano akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg publicznych z liniami kolejowymi. Przedstawiono i scharakteryzowano przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Zaprezentowano kryteria ustalania kategorii przejazdów i sposoby sprawdzania warunków ich widoczności. Opracowano zależności korelacyjne między kolejnymi latami 2005-2015, a liczbą wypadków i kolizji na przejazdach kategorii A-D.
EN According to the data of the European Railway Agency (ERA) shows that one-fifth of deaths on the railways in the European Union (EU) is killed on the Polish network where the Polish population is only one-thirteenth of the EU population. The costs of accidents caused only the fault of the railway infrastructure manager - PKP PLK S.A. amounts to approx. 190 million PLN. Level crossings are an integral part of the railway infrastructure as well as the place most exposed to collisions and accidents. The paper presents the acts relating to ensure safety at intersections public roads with railway lines. Presented and characterized rail-road crossings in Poland. Presents the criteria for determining the category of level crossings and ways of checking the conditions of their visibility. Developed correlations between successive years 2005-2015, and the number of incidents and accidents at level crossings categories A-D.
Słowa kluczowe
PL przejazdy kolejowe   bezpieczeństwo na kolei   infrastruktura kolejowa   przejazdy kolejowo-drogowe  
EN railway crossings   railway safety   railway infrastructure   rail-road crossing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 117--124
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Cieślakowski, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Rudzki, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. stat.gov.pl, (05.12.2015) .
2. Sobolewski M.: Przewidywany rozwój transportu w Polsce, www.biurose.sejm.gov.pl, (05.03.2016).
3. oskduet.pl/przejazdy-kolejowe, (01.02.2016).
4. transportszynowy.pl, (01.02.2016).
5. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce, Informacja o wynikach kontroli, Raport NIK, KIN-4114-01/2012, Nr ewid. 173/2013/I/12/003/KIN.
6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ocena Skutków Regulacji do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów, DTK.V.0211.8.2015.MWO.5, Warszawa, sierpień 2015.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. z dnia 30 października 2015, poz. 1744).
8. www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/ (04.03.2016).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d45dbc43-41af-47ee-8c56-12a5767185ce
Identyfikatory