Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d454f202-7cec-4c54-b12c-13585690b21b

Czasopismo

Przestrzeń i Forma

Tytuł artykułu

Alternatywna komunikacja miejska w Krakowie w kontekście krajobrazowym - projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA)

Autorzy Gardjew, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Alternative public transport in Cracow in the context of the landscape - design of high-speed railway (SKA)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Kraków posiada dość gęstą sieć kolejową. W sumie jest to około 280 kilometrów torów. Niesie to za sobą wielki potencjał, który może pomóc w usprawnieniu połączeń komunikacyjnych. Większość z obecnych linii nigdy nie służyły do przewozów pasażerskich. Można zainwestować w modernizację linii, remont istniejących stacji i budowę nowych oraz zakup taboru. Na ten projekt można liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych. Pierwsze lody przełamano budując linię Kraków Główny - Balice. Podróż nowoczesnym szynobusem jest szybka i wygodna, wytycza to pozytywny kierunek działań.
EN Cracow has a fairly dense rail network. In total, this is about 280 kilometers of train lines. This has great potential, which can help to improve communication links. Most of the current line has never served to passenger services. It is possible to invest in the modernisation of the line, the renovation of existing stations and construction of new and the purchase of rolling stock. For this project, you can count on financial support from EU funds. The first step was by building the Cracow-Balice line. The journey of a modern train is fast and convenient, it sets a positive course of action.
Słowa kluczowe
PL Kraków   komunikacja miejska   Szybka Kolej Aglomeracyjna  
EN Cracow   public transport   High-Speed Railway  
Wydawca Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA"
Czasopismo Przestrzeń i Forma
Rocznik 2014
Tom nr 21
Strony 417--428
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gardjew, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Bibliografia
[1] Wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), Raport końcowy, wersja 3, Kraków, styczeń 2007
[2] Kosiński W., Raport o architekturze Krakowa w nowych zespołach urbanistycznych na tle współczesnych tendencji w estetyce miast, Teka komisji architektury i urbanistyki tom XXXVIII-XXXIX, Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2006-2007, ISSN 0079-3450, s. 7-25.
[3] Kosiński W., Krajobraz przedmieść i jego rehabilitacja, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Tom XXXVI-XXXVII, Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2004-2005, ISSN 0079-3450
[4] Ernst Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wyd. Arkady, 2010, ISBN 978-83-213-4265-8
[5] Krystyna Pawłowska Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, 2009
[6] Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, Dendrologia, Wyd. Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15369-4
[7] Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 roku
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d454f202-7cec-4c54-b12c-13585690b21b
Identyfikatory