PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości węgla organicznego oraz wzajemny stosunek jego form w rekultywowanych utworach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The changes in forms of organic carbon and its content in reclaimed area of Łęknica Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał badawczy pochodził z poletek doświadczenia założonego na terenach pokopalnianych po byłej Kopalni „Przyjaźń Narodów” w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim. Omówione grunty charakteryzowały bardzo niekorzystne właściwości fizyczno-chemiczne [Krzaklewski i Wójcik 2007, Greinert 1988 oraz Greinert i in. 2009]. Uśrednione próbki gruntów pobrane z różnych głębokości poddano ekstrakcji metodą Schnitzera wykorzystując ług sodowy. W dalszej kolejności w próbkach tych oznaczono zawartości węgla ogólnego oraz sumy węgli kwasów huminowych i kwasów fulwowych przy użyciu analizatora TOC-Vcsn Total Organic Carbon Analyzer-Shimadzu. Badania wykazały wysoce istotne zróżnicowanie zawartości węgla ogólnego oraz węgli kwasów huminowych i fulwowych. Stosunki węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych przekraczały znacznie wartość 1,0. Wskazuje to na słaby stopień mineralizacji masy organicznej w badanych gruntach.
EN
The samples were taken from the plots experiment established in the areas of the "Przyjaźń Narodów" lignite mine in Łęknica Region. The discussed land characterized very unfavorable physical-chemical properties chemiczne [Krzaklewski i Wójcik 2007, Greinert 1988, Greinert et al. 2009]. The mean soil samples taken from individual soil horizons were extracted by sodium hydroxide (Schnitzer method). Subsequently, these samples were determined in the content of total carbon and the sum carbon from humic and fulvic acids on TOC-Vcsn Shimadzu. The study showed highly significant differences in the content of total carbon and carbon from humic and fulvic acids. Relations between total coal to coal from humic and fulvic acids exceed the value of 1.0 which may suggest a low level of mineralization of organic matter in studied soils.
Rocznik
Strony
134--142
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
 • doktorantka kierunku inżynieria środowiska; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
Bibliografia
 • 1. BADURA L., 2004. Mikroorganizmy w glebach – ich rola i znaczenie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 2, Kraków.
 • 2. DOBRZAŃSKI B., ZAWADZKI S., 1999. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa.
 • 3. DZIADOWIEC H., 2004. Procesy humifikacji w glebach leśnych. Metody badań substancji humusowych ekosystemów wodnych i lądowych; pod redakcją D. Gołębiowskiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 • 4. DZIADOWIEC H., GONET S., 1999. Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej gleb. Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego nr 120, Warszawa.
 • 5. ELIADA M. PENA-MENDEZ; HAVEL J., PATOCKA J., 2005. Humic substances – compounds of still unknown structure: applications in agriculture, industry, environment, and biomedicine, Journal of Applied Biomedicine. Vol: 3 Issue: 1 Pages/record No.: 13-24.
 • 6. GONET S., MARKIEWICZ M., 2007. Rola materii organicznej w środowisku. Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław.
 • 7. GILEWSKA M., 1991. Rekultywacja biologiczna gruntów pogórniczych na przykładzie KWB „Konin”, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • 8. GREINERT H., 1988. Charakterystyka właściwości gleb powstałych w wyniku rekultywacji terenów po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy, Zeszyty Naukowe nr 84, Inżynieria Środowiska 4, Zielona Góra.
 • 9. GREINERT H., DRAB M., GREINERT A., 2009. Studia nad efektywnością zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 10. KONONOWA M., 1968. Substancje organiczne gleby, ich budowa, właściwości i metody badań, PWRiL Warszawa.
 • 11. KRUPIŃSKA I., 2012. Problemy związane z występowaniem substancji humusowych w wodach podziemnych, Zeszyty Naukowe nr 148, Inżynieria Środowiska 28, Zielona Góra.
 • 12. KRZAKLEWSKI W., WÓJCIK J., 2007. Doskonalenie technologii rekultywacji biologicznej zboczy i kształtowanie biotopu dla leśnego zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego KWB „Turów”. IKiOS AGH, Kraków, 12-20.
 • 13. KRZAKLEWSKI W., MIKŁASZEWSKI A., 1996. Rekultywacja zwałów nadkładu w górnictwie węgla brunatnego w Polsce (Reclamation of dumpings in brown coal industry in Poland). Prace naukowe Instytutu Górnic-twa Politechniki Wrocławskiej Nr 79. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław.
 • 14. LUPASCU A., CHELARIU D., 2011. Humic fractions from two soil types located in Harghita Mountains, Present Environment and Sustainable Development, Vol.: 5 Issue: 1 Pages/record No.: 197-206.
 • 15. NEAGU C.V., OPREA G., 2012. Humus Substances and Soil Fertility, Scientific Papers Series: Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol.: 12 Issue: 1 Pages/record No.: 153-156.
 • 16. PIETRZYKOWSKI M., 2010. Skład frakcyjny i właściwości optyczne próchnic gleb powstających na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa / Fractional composition and optical properties of humus of soils developing on post−mining areas reclaimed for forest use. SYLWAN R.154 (11): 742-749.
 • 17. ŚWIDERSKA-BRÓŻ M., 1985. Interakcja związków humusowych z wybranymi metalami oraz jej wpływ na usuwanie badanych metali z wody, Wyd. PWr., Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d3839b40-2e4e-4824-aa2a-de206762ee54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.