PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Leksyka pochodzenia mitologicznego w języku niemieckim i polskim : przedstawienie projektu badawczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Lexis of mithological origin in German and Polish language : presentation of the research project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: Głównym celem poniższego projektu badawczego realizowanego w ramach rozpoczętej pracy doktorskiej jest zestawienie reprezentatywnego korpusu leksyki niemieckiej i polskiej o proweniencji mitologicznej oraz analiza porównawcza zebranych leksemów jedno- i wielowyrazowych z perspektywy słowotwórczej, frazeologicznej i semantycznej z uwzględnieniem tła historyczno-kulturowego omawianych związków wyrazowych. Materiał i metody: Punktem wyjścia dla zebrania materiału badawczego są współczesne opracowania leksykograficzne. Metoda badawcza ma charakter porównawczy (tj. kontrastywny). Zebrane mitologizmy frazeologiczne zostaną w równym stopniu porównane i przeanalizowane pod kątem lingwistycznym w oparciu o język niemiecki i język polski. Wyniki: Wstępna analiza dotychczas zebranych przykładów wykazuje, że istnieje wiele podobieństw a także różnic w obrębie frazeologii mitologicznej w języku niemieckim i polskim, przede wszystkim na gruncie formalnym i znaczeniowym. Szczegółowo zostaną one omówione w ramach rozprawy doktorskiej. Wnioski: Istotnym zadaniem jest zatem zebranie obszernego korpusu badawczego, analiza zebranego materiału oraz stworzenie (jeśli będzie to możliwe) opracowania leksykograficznego leksyki niemiecko-polskiej pochodzenia mitologicznego w ujęciu kontrastywnym.
EN
Introduction and aim: The main goal of the following research project carried out as part of the PhD thesis is a summary of a representative body of German and Polish lexis on mythological provenance. It is as well a comparative analysis of collected one- and multi-word lexicals from the word-formation, phraseological and semantic perspectives including the historical and cultural background of the discussed relationships among words. Material and methods: The starting point for gathering the materials are contemporary lexicographical studies. The research method is comparative (ie contrastive). The collected phraseological mythologies will be compared and analyzed in a linguistic manner on the basis of German and Polish examples. Results: The preliminary analysis of the collected examples shows that there are many similarities as well as differences within the mythological phraseology in German and Polish, above all on formal and semantic grounds. They will be discussed in details in the framework of the doctoral dissertation. Conclusion: An important task is therefore to gather a comprehensive research body, analyze the collected material and create (if it will be possible) a lexicographic study of the lexicon of German-Polish mythological origin in a contrastive approach.
Rocznik
Tom
Strony
207--214
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej
Bibliografia
  • [1] Czeszewski, Maciej / Foremniak, Katarzyna: Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych, Warszawa 2011.
  • [2] Ganzer, Dinara: Deutsche Phraseologismen mit Personennamen. Lexikographischer Befund und textueller Gebrauch, Hamburg 2008.
  • [3] Kopaliński, Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1996.
  • [4] Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa 1990.
  • [5] Mieder, Wolfgang: Neues von Sisyphus. Sprichwörtliche Mythen der Antike in moderner Literatur, Medien und Karikaturen, Wien 2015.
  • [6] Pohlke, Reinhard: Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten aus dem Griechischen, Düsseldorf 2008.
  • [7] Puda-Blokesz, Magdalena: Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku), Kraków 2014.
  • [8] Puda-Blokesz, Magdalena: Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, Kraków 2015.
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d37d1c5c-9251-48da-8d28-01fec7949316
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.