Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d3591fb8-ced1-48bf-8d9d-a8f2c022be46

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Parkowanie w dłuższej perspektywie. Jak rozwój społeczno-gospodarczy wpływa na parkowanie

Autorzy Stienstra, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Parking in the longer term, how parking is influenced by socio-economic developments
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
PL Przez wiele lat parkowanie było postrzegane jako relatywnie niezależne zjawisko, związane głównie z ruchem pojazdów i polityką transportową. Polityka parkingowa była rozwijana mając na względzie oczekiwań związanych z przyszłym rozwojem wykorzystania i posiadania samochodów. Ruch pojazdów (i parkowanie) chociaż nie powstały spontanicznie, ale są rezultatem popytu na przemieszczanie, który wynika z przestrzennego rozmieszczenia społeczno- -gospodarczych funkcji zagospodarowania przestrzennego. To zapotrzebowanie na przemieszczanie pozostaje dalej pod wpływem rozwoju społeczeństwa. Parkowanie przyczynia się do transformacji od mobilności do aktywności, i na odwrót. Parkowanie jest w ten sposób związane zarówno z ruchem drogowym i sektorem transportu jak i zagospodarowaniem przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Rozwój społeczeństwa ma bezpośredni wpływ na parkowanie, zapotrzebowanie na miejsca do parkowania i sposoby organizowania parkowania. Oznacza to, że aby być przygotowanym do przyszłych wyzwań, polityka parkingowa będzie musiała przewidywać w odpowiednim czasie przyszłe trendy rozwoju społeczeństwa, które pośrednio i bezpośrednio będą miały w przyszłości wpływ na parkowanie. W artykule przeanalizowano kilka przykładów zmian w społeczeństwie takich jak: wycena parkowania, trendy demograficzne , urbanizacja, behawioralne aspekty mobilności, rozwój techniki itp. Chociaż wiele przykładów odnosi się do realiów zachodnioeuropejskich to zasadnicze trendy będą również występować w Polsce. Artykuł ten może stanowić przyczynek do dyskusji na temat wpływu zmian społeczeństwa w Polsce na przyszłą politykę parkingową. Podsumowując parkowanie stanowi łącznik pomiędzy aktywnością życiową miasta a jego dostępnością.
EN For a long time parking has been seen as a relatively independent subject, mainly connected to traffic- and transport policies. Parking policy was developed against the background of expectations regarding the future developments of car-use and car-ownership. Traffic (and parking) however do not originate spontaneously, but they result from the traffic-demand that generates from the spatial distribution of socio-economic land-use functions. This traffic-demand is thus influenced by developments in society. Parking constitutes the transformation from mobility to activities, and vice versa. Parking is thus as well related to the traffic- and transport sector as well as to spatial, social and economic domains. Developments in society therefore have direct effects on parking, on the necessary parking-capacity, on the way parking can be organised. This means that to be prepared for future challenges parking policies will have to anticipate in time to ongoing trends in society that –directly or indirectly- will have their effects on tomorrows parking. In this paper several of the relevant developments in society are analysed, such as the valuation of parking, demographic trends, urbanisation, behavioural aspects in mobility, technical developments, et cetera. Although many of the examples are put in a West-European setting, the underlying trends will influence parking in Poland too. This paper may therefore stimulate a discussion on the effects of developments in Polish society on future parking policies. Parking after all is the connecting link between activities in vital cities and their accessibility.
Słowa kluczowe
PL polityka parkingowa   trendy społeczno-gospodarcze   demografia   zachowania parkingowe   rozwój techniczny  
EN parking policy   socio-economic trends   demography   parking behaviour   technical developments  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 223--233
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Stienstra, S.
Bibliografia
[1] Frederick, K., Assessing the potential for road and parking charges to reduce demand for singrle occupancy vehicle commuting in the greater Vancouver region; Washbrook MA; Simon Fraser University, 2002.
[2] Harms, L., Overwegend onderweg, de leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008.
[3] Jeekel, H., De auto-afhankelijke samenleving, Eburon academic publishers, 2011
[4] Jorritsma, P., Olde Kalter, M.-J., Grijs op reis, over de mobiliteit van ouderen; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, oktober 2008.
[5] Kuhminhof , T., Bühler, R., Dargay, J., A new generation: travel trends among young Germans and Britons, Transportation Research Board Annual Meeting 2011.
[6] Litman, T., Transportation Elasticities, How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute, Canada, 2005.
[7] Ommeren van, J., Wentink, D., The (hidden) cost of employer parking policies, VU Amsterdam, 2009.
[8] Ommeren, J.N. van, Wentink D., Dekkers J., The real price of parking policy. Journal of Urban Economics, Den Bosch, 2011.
[9] Oum, T.H., Waters W.G. II, Yong, J.S., A survey of recent estimates of price elasticities of demand for transport, Working paper WPS 359, Infrastructure and Urban development dept., The World Bank, 1990.
[10] Stienstra, S., De waarde van parkeren, Vexpansie, 2012 nr 2.
[11] Traveler Response to Transportation System Changes Handbook; TCRP report 95, Transportation Research Board, Washington DC, 2005.
[12] Wallis, I., Schmidt, N., Hamilton, B.Z., Australasian travel demand elasticities- an update of the evidence, Wellington (Nw. Zeeland), 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d3591fb8-ced1-48bf-8d9d-a8f2c022be46
Identyfikatory